Viacúčelový priečinok

Viacúčelový priečinok sa používa vtedy, keď chcete tlačiť na typ papiera, ktorý nie je vložený v zásuvke na papier, napríklad na štítky alebo pauzovací papier.

Výsuvná doska priečinka

Pri vkladaní papiera veľkého formátu vytiahnite výsuvnú dosku priečinka.

Pomocný priečinok

Pri vkladaní papiera veľkého formátu vytiahnite pomocný priečinok.

Vodiace lišty

Nastavte vodiace lišty na presnú šírku vkladaného papiera, aby ste zaistili, že sa papier bude podávať priamo do zariadenia.

Priečinok na papier

Pri vkladaní papiera otvorte priečinok na papier.
6W29-01H