Časti a ich funkcie

Táto časť obsahuje informácie o častiach zariadenia (predná časť a interiér) a o ich fungovaní. Táto časť obsahuje aj informácie o spôsobe ukladania originálov a vkladania papiera, ako aj o názvoch a používaní klávesov na ovládacom paneli. Prečítajte si túto časť s tipmi, ako správne používať zariadenie.
6W29-01A