Vnútrajšok

Keď je pripojené príslušenstvo Cassette Feeding Module-AK:

Kryt na ľavej strane zásuvky na papier 2

Tento kryt otvorte, keď vyberáte zachytený papier v zásuvke 2. Odstraňovanie zaseknutého papiera

Kryt na ľavej strane zásuvky na papier 1

Tento kryt otvorte, keď vyberáte zachytený papier v zásuvke 1. Odstraňovanie zaseknutého papiera

Fixačná jednotka

Ak sa v okolí fixačnej jednotky zachytí papier, odstráňte ho tadiaľto. Odstraňovanie zaseknutého papiera

Bubnová jednotka

Vymeňte bubnovú jednotku ešte predtým, ako skončí jej životnosť. Výmena bubnovej jednotky

Tonerová kazeta

Keď sa tonerová kazeta vyprázdni, vymeňte ju. Výmena tonerovej kazety
6W29-01E