Úprava uložených cieľových umiestnení v telefónnom zozname

Po uložení miest určenia môžete zmeniť alebo vymazať ich nastavenia.
1
Stlačte tlačidlo <Nast. miesta urč./presm.>. Obrazovka <Domov>
2
Stlačte tlačidlo <Registr. miesta určenia>.
3
Vyberte miesto určenia, ktoré chcete upraviť.
Rozbaľovací zoznam adries
Výberom možnosti <Osob. zozn. kont.>, <Tel. zoznam 1> až <Tel. zoznam 10> alebo <Zozn. kont. pre správ.> vyfiltrujte miesta určenia, ktoré sa majú zobrazovať v zozname adries.
<Hľadať podľa mena>
Zadajte názov miesta určenia. Opätovným stlačením tlačidla <Hľadať podľa mena> vykonáte návrat na predchádzajúcu obrazovku.
Zoznam miest určenia
Vyberte miesto určenia, ktoré chcete upraviť alebo vymazať.
Tlačidlo prvého písmena
Vyberte alfanumerické tlačidlo s prvým znakom názvu miesta určenia. Stlačením tlačidla <Vš.> zobrazíte všetky uložené miesta určenia.
<Zmazať>
Stlačením vymažete miesto určenia.
<Detaily/Upraviť>
Po stlačení môžete skontrolovať alebo upraviť nastavenia miest určenia.
Rozbaľovací zoznam miest určenia
Výberom položky (e-mail), (fax), (I-fax), (súbor) alebo  (skupina) vyfiltrujte miesta určenia zobrazované v zozname adries (). Stlačením tlačidla <Vš.> zobrazíte všetky uložené miesta určenia.
Ak sa miesta určenia spravujú prostredníctvom prístupových čísel, zadajte prístupové číslo (Obmedzenie prístupu k miestam určenia zaregistrovaným v adresári) po stlačení tlačidla <Prístupové číslo>.
Miesta určenia v časti <Personal Address List> sa zobrazujú iba prihlásenému používateľovi, ktorý ich uložil. Aj keď máte oprávnenia správcu, nemôžete prezerať ani upravovať miesta určenia v časti <Personal Address List> pre iných používateľov.
4
Stlačte tlačidlo <Detaily/Upraviť>.
Ak chcete vymazať miesto určenia, vyberte príslušné miesto určenia a stlačte tlačidlo <Zmazať>  <Áno>.
5
Upravte nastavenia miesta určenia.
Podrobné informácie o postupe pri upravovaní nastavení nájdete v časti Registrácia cieľových umiestnení v telefónnom zozname.
6
Stlačte položky <OK>  <Zatvoriť>.
6W29-038