Zoznam položiek, ktoré možno prispôsobiť

Nasledujúce položky je možné prispôsobiť pre každého prihláseného používateľa.
Kategória
Hodnota nastavenia
Zodpovedajúce nastavenia
Jazyk displeja*1*2
Jazyk a rozloženie klávesnice displeja
Dostupnosť*1*2
Nastavenia opakovania tlač.
Invertovať farby obrazovky
Úvodná obrazovka*1*2
Obrazovka, ktorá sa zobrazuje po prihlásení
Domov*1*2
Osobné tlačidlá
Časový prehľad*3*5
Nastavenia Domov
Sieť
SSID, sieťový kľúč, Automaticky aktivovať/deaktivovať priame pripoj. pri prihlásení/odhlásení
Predvolené nastavenia úloh*1*2*3
Kopírovať
Fax
Skenovať a odoslať*4
Skenovať a uložiť*4
Prejsť k ulož. súborom
Skratky*1*2
Kopírovať
Fax
Skenovať a odoslať
Predošlé nastavenia*1*3*5
Kopírovať
Fax
Skenovať a odoslať*4
Telefónny zoznam
Osobné zoznamy adries*1
Skupinové adresáre*1*6 (zoznam adries skupiny používateľov 01 až zoznam adries skupiny používateľov 50)
Podmienky vykonávania zmien poradia zoznamu*5
Skenovať a uložiť
Prejsť k ulož. súborom
Tlač
Automatická tlač po nastaveniach prihlasovania
Pri prihlásení automaticky tlačiť užívateľské úlohy
Iné
Kľúčenka*1
*1 Vymaže sa pri nastavení možnosti <Zmazať najstaršie nast. užív.>. <Akcia pri presahu max. počtu užívateľov>
*2 Keď klientske zariadenie prvýkrát synchronizuje vlastné nastavenia, synchronizácia tejto položky sa nemusí stihnúť dokončiť pred spustením zariadenia.
*3 Keď sa synchronizujú vlastné nastavenia, túto položku je možné špecifikovať pred jednotlivé zariadenia v rámci rozsahu uverejňovania údajov. (Na zariadení imageRUNNER ADVANCE so serverovou funkciou je nutné vykonať aj ďalšie nastavenia pre serverové zariadenie.)
*4 Aj keď je táto položka nastavená na zdieľanie, miesta určenia sú ponechané prázdne a nesynchronizujú sa.
*5 Túto položku nemožno importovať z iného zariadenia ani exportovať na iné zariadenie. Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení
*6 Je potrebné použiť službu prihlasovania, ktorá podporuje skupinovú funkciu (overenie používateľa podporuje skupinovú funkciu).

Položky, ktoré nemožno prispôsobiť, ale možno ich synchronizovať prostredníctvom synchronizácie vlastných nastavení

Nasledujúce položky nemožno prispôsobiť, ale možno ich zdieľať medzi viacerými multifunkčnými tlačiarňami Canon prostredníctvom synchronizácie vlastných nastavení.
Miesta určenia na zdieľanie zoznamov adries skupiny používateľov Registrácia miest určenia cez Remote UI (Vzdialené PR)
Nastavenia Domov (ako neprihlásený používateľ) Prispôsobenie obrazovky <Domov>
Nastavením možnosti <Shared across All Devices> môžete zdieľať nastavenia <Zdieľané> a <Nastavenia tapety> (ako neprihlásený používateľ) obrazovky <Domov> so všetkými klientskymi zariadeniami prostredníctvom synchronizácie vlastných nastavení. Ak chcete spravovať tieto nastavenia pre každé klientske zariadenie zvlášť, pri prvom spustení služby (keď k serverovému zariadeniu nie sú pripojené žiadne klientske zariadenia) vyberte možnosť <Device-Specific (Not Shared)>. Ak sa zmení rozsah zdieľania údajov po spustení služby, môže dôjsť k inicializácii údajov. (Na zariadení imageRUNNER ADVANCE so serverovou funkciou je nutné vykonať aj ďalšie nastavenia pre serverové zariadenie.)
Ďalšie informácie o kľúčenke nájdete v časti Správa používateľov.
Ak nie je možné aplikovať zmeny v nastaveniach <Prepnúť jazyk/klávesnicu>, <Dostupnosť> a <Nastavenia osobného SSID a sieťového kľúča> bezprostredne po prihlásení, aplikujú sa pri najbližšej možnej príležitosti. Bližšie informácie nájdete v časti Nastavenie spustenia synchronizácie.
6W29-0L7