Užitočné funkcie kopírovania

Táto časť opisuje užitočné funkcie kopírovania týkajúce úspory papiera a zlepšenie efektívnosti kopírovania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6W29-049