E-mailové oznámenie o dokončení kopírovania

 
Môžete dostávať e-mailové oznámenia o dokončení kopírovania originálov. V prípade vykonávania veľkej úlohy kopírovania alebo vyhotovovania rezervovaných kópií (Základné postupy kopírovania) nemusíte čakať pri zariadení na dokončenie tlače.
Miesto určenia na zasielanie e-mailových oznámení je potrebné špecifikovať v adresári. Požadované miesto určenia uložte vopred. Registrácia cieľových umiestnení v telefónnom zozname
1
Umiestnite originál. Vkladanie originálov
2
Stlačte tlačidlo <Kopírovať>. Obrazovka <Domov>
3
Špecifikujte podľa potreby nastavenia kopírovania. Základné postupy kopírovania
4
Stlačte položku <Voľby> na obrazovke základných funkcií kopírovania. Obrazovka základných funkcií kopírovania
5
Stlačte tlačidlo <Hlásenie o dokonč. úlohy>.
6
Vyberte e-mailovú adresu z adresára a stlačte tlačidlo <OK>.
Informácie týkajúce sa prezerania a používania adresára nájdete v časti Adresár.
7
Stlačte tlačidlo <Zatvoriť>.
8
Stlačte tlačidlo .
Dokumenty sa naskenujú a začne sa kopírovanie. Po dokončení kopírovania sa na špecifikovanú adresu odošle e-mailové oznámenie.
6W29-04E