Nastavenie sýtosti

Ak sa sýtosť tlače výrazne odlišuje od originálneho dokumentu, podľa nižšie opísaného postupu upravte sýtosť skenovania na hodnotu bližšiu k originálu.
1
Stlačte tlačidlo   <Nastavenie/Údržba> <Nastaviť kvalitu obrazu> <Oprav. sýtosť>.
2
Upravte sýtosť.
Pri nastavení na strane <Tmavé> sa viac oblastí vytlačí s maximálnou sýtosťou. Pri nastavení na stranu <Svetlé> sa môžu niektoré vyplnené oblasti, texty a čiary vytlačiť v poltónoch s chýbajúcimi bodmi. Toto nastavenie by malo byť využívané hlavne k úprave strednej časti poľa.
3
Stlačte tlačidlo <OK>.
6W29-0HA