Odosielanie e-mailových upozornení v prípade chyby

Na zadanú e-mailovú adresu môžete vopred zasielať upozornenia, že je potrebné vymeniť toner, odstrániť zachytený papier atď.

Špecifikovanie miesta určenia a odosielaných informácií

1
Spustite Remote UI (Vzdialené UR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na položku [Device Management] [E-Mail Notification Settings]  [Add Destination to Notify...].
4
Podľa potreby špecifikujte nastavenia.
[Destination to Notify]
Zadajte e-mailovú adresu.
[Notify When]
Vyberte informácie, ktoré chcete odoslať.
Môžete zaregistrovať až päť miest určenia.
5
Kliknite na [OK].
Výsledok odoslania e-mailu možno skontrolovať pod položkou [Status Monitor/Cancel] v časti [Job Log].
Toto nastavenie môže špecifikovať len používateľ s oprávneniami správcu.
Toto nastavenie je možné importovať a exportovať len medzi zariadeniami toho istého radu. Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení
Toto nastavenie je pri hromadnom exporte zahrnuté pod položkou [Settings/Registration Basic Information]. Import a export všetkých nastavení
6W29-0C2