Zdieľanie zoznamu kontaktov s konkrétnymi používateľmi

Zoznam kontaktov používateľskej skupiny možno využiť na zdieľanie zoznamu kontaktov s konkrétnymi používateľmi. To je užitočné, keď sa používa zdieľaný zoznam kontaktov v rámci jedného oddelenia.

Postup zdieľania adries

Postupujte podľa nižšie opísaného postupu.
 
 
Registrácia používateľov
Zaregistrujte používateľov, s ktorými chcete zoznam zdieľať. Registrácia používateľských údajov do lokálneho zariadenia
Ak používate overovanie na serveri, pokračujte krokom 2.
 
 
 
 
 
 
Registrácia skupiny na zdieľanie
Zaregistrujte skupinu používateľov. Registrácia skupín používateľov
 
 
Nastavenie miesta určenia skupinového zdieľania
V časti [Public View Settings...] špecifikujte skupinu vytvorenú v kroku 2 zo zoznamu kontaktov, do ktorého chcete zaregistrovať miesto určenia. Registrácia miest určenia cez Remote UI (Vzdialené PR)
Ak chcete do existujúcej skupiny pridať nových používateľov, pri registrácii používateľov v kroku 1 nastavte cieľovú skupinu.
6W29-0A9