Používanie ďalších praktických funkcií správy osobného overovania

Správa osobného overovania poskytuje mnohé výhody nad rámec overovania používateľov. Táto časť opisuje niektoré ďalšie praktické funkcie, pri ktorých sa využíva osobné overovanie na rozšírenie možností multifunkčných tlačiarní, ako je správa skupín používateľov alebo vytváranie osobných priečinkov pre jednotlivých používateľov.
Správa ID oddelenia
Používateľov zaregistrovaných v zariadení možno usporiadať do skupín, napríklad podľa oddelení, na ktoré patria, a spravovať ich podľa ID oddelenia. Táto funkcia umožňuje kontrolovať celkový počet strán použitých každým oddelením (ID) či nastaviť maximálne limity na počty strán, ktoré môžu jednotlivé skupiny skopírovať alebo vytlačiť, čo môže pomôcť znížiť náklady. Nastavenie správy ID oddelenia
Osobný priečinok
Osobné priečinky sú priečinky vyhradené pre jednotlivcov, ktoré možno nastaviť ako miesto určenia naskenovaných dokumentov pod položkou <Sieť> v časti <Skenovať a odoslať> a <Skenovať a uložiť> a na prístup k súborom pod položkou <Sieť> v časti <Prejsť k uloženým súborom>, a možno ich vytvárať v zdieľaných priečinkoch alebo na súborových serveroch. Vďaka registrácii osobných priečinkov si používatelia môžu ľahko posielať dokumenty sami sebe, čím sa ich obsah chráni pred únikom informácií v dôsledku odoslania na nesprávne miesto. Konfigurácia osobných priečinkov
ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
V prostredí so systémom riadenia prístupu ACCESS MANAGEMENT SYSTEM je možná väčšia kontrola nad správou používateľov vďaka možnosti vytvárať nové úrovne oprávnení a vymedzovať, ktoré funkcie sú na ktorej úrovni oprávnení dostupné. Používanie systému ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
6W29-091