Odstránenie údajov o nastavení používateľov

Údaje o nastavení používateľov, ktoré už nepotrebujete, môžete odstrániť. Údaje o nastavení používateľov sú vo forme tabuľky, ktorá obsahuje informácie o tom, kde a aké nastavenia boli pre používateľov nakonfigurované. Údaje o nastavení sa registrujú automaticky a niektoré z nich je potrebné odstraňovať manuálne, lebo ostávajú uložené aj po odstránení používateľa. Ak chcete odstrániť údaje o nastavení používateľa, prihláste sa do Remote UI (Vzdialené PR) s oprávneniami správcu.
Môžete nastaviť aj automatické odstraňovanie údajov o nastavení používateľov pri dosiahnutí maximálneho množstva zaregistrovaných údajov. <Akcia pri presahu max. počtu užívateľov>
Informácie o maximálnom množstve údajov o nastavení používateľov, ktoré je možné zaregistrovať, nájdete v časti Špecifikácie systému.
Údaje o nastavení používateľov, ktoré sa môžu v User Setting Information Management prepojiť s overovaním používateľov, sú nasledovné:
Údaje kľúčenky (Správa používateľov)
1
Spustite Remote UI (Vzdialené UR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [User Setting Information Management Service]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Odstráňte údaje o nastavení používateľov.
Odstránenie údajov o nastavení všetkých používateľov
Kliknite na položku [Delete All User Setting Information]  [Yes].
Odstránenie údajov o nastavení jednotlivých používateľov
1
Kliknite na [Select User and Delete Setting Information].
2
Začiarknite políčko pri používateľovi, ktorého údaje o nastavení chcete odstrániť, a kliknite na možnosť [Delete]  [Yes].
Odstránenie údajov o zdieľaných nastaveniach všetkých používateľov
Kliknite na položku [Delete Shared Setting Information of All Users]  [Yes].
Odstránenie údajov o nastavení všetkých používateľských skupín
Kliknite na položku [Delete All User Group Setting Information]  [Yes].
Odstránenie údajov o nastavení jednotlivých používateľských skupín
1
Kliknite na [Select User Group and Delete Setting Information].
2
Začiarknite políčko pri skupine používateľov, ktorej údaje o nastavení chcete odstrániť, a kliknite na možnosť [Delete]  [Yes].
Zmena údajov o nastavení používateľov sa prejaví po reštartovaní zariadenia. Odstránenie údajov o nastavení starých používateľov môže nejaký čas trvať. Chvíľu počkajte a potom reštartujte zariadenie.
6W29-098