Konfigurácia nastavení správy osobného overovania

Prihlasovacia služba overovanie používateľov vykonáva osobné overovanie na základe údajov zaregistrovaných o jednotlivých používateľoch, ktoré umožňujú obmedziť prístup používateľov k zariadeniu. Registráciu (overenie) údajov o používateľoch je možné vykonať na tomto zariadení a na externom serveri. Systém overovania možno nakonfigurovať aj tak, aby sa ako overovacie zariadenie dalo použiť len toto zariadenie, alebo môžete tiež nastaviť, aby server Active Directory alebo overovací server LDAP v sieti ako overovacie zariadenie použili existujúce údaje o používateľoch zaregistrované na serveri (Overovacie zariadenie). Správcovia môžu takisto špecifikovať, ktoré funkcie budú dostupné pre ktorého konkrétneho používateľa, napríklad „používateľ A nemôže kopírovať“ alebo „používateľ B môže používať všetky funkcie zariadenia“. Pokiaľ ide o spôsob prihlasovania používateľov, je možné zadať overovacie údaje alebo vybrať používateľa (Spôsob prihlasovania). Pred konfiguráciou nastavení overovania používateľov sa rozhodnite o overovacom zariadení a spôsobe prihlasovania. Konfigurácia správy osobného overovania s overovaním používateľov

Overovacie zariadenie

Na správu osobného overovania je možné používať ďalej opísané overovacie zariadenia. Každý typ overovacieho zariadenia si vyžaduje iné prostredie a nastavenia. Ešte pred konfiguráciou si preto overte prostredie svojho systému. Špecifikácie systému
Lokálne zariadenie (toto zariadenie)
Údaje používateľov sa spravujú v databáze vnútri zariadenia. Používateľské údaje sa registrujú a upravujú prostredníctvom ovládacieho panela alebo Remote UI (Vzdialené PR). Keď je lokálne zariadenie nakonfigurované ako samostatné overovacie zariadenie, je možné zároveň vykonávať aj správu ID oddelenia. Registrácia používateľských údajov do lokálneho zariadenia
Server Active Directory/LDAP
Okrem lokálneho zariadenia je možné ako overovacie zariadenie nastaviť aj server LDAP alebo server Windows s nainštalovanou službou Active Directory. Jednou z výhod použitia tohto typu zariadenia je, že používateľov zaregistrovaných na serveri je možné pridať ako bežných používateľov bez akýchkoľvek zmien. Aby bolo možné prideliť používateľovi oprávnenia správcu, musí byť používateľ zaradený do konkrétnej skupiny správcov v službe Active Directory alebo na serveri LDAP. Na nastavenie ďalšieho overovacieho zariadenia je potrebné zaregistrovať informácie o serveri používanom na overovanie. Registrácia údajov o serveri

Spôsob prihlasovania

Na správu osobného overovania sú k dispozícii ďalej opísané spôsoby prihlasovania používateľov. Je možné používať aj kombinácie týchto spôsobov. Bližšie informácie o prihlasovaní nájdete v časti Prihlásenie do zariadenia.
Overovanie klávesnicou
 
Pri tomto spôsobe sa používatelia prihlasujú zadaním svojho používateľského mena a hesla pomocou klávesnice zobrazenej na ovládacom paneli. Tento spôsob je k dispozícii bez ohľadu na používané overovacie zariadenie.

Konfigurácia správy osobného overovania s overovaním používateľov

Nastavenia správy osobného overovania nakonfigurujte v poradí opísanom nižšie.
 
 
Skontrolujte základnú konfiguráciu.
Je zariadenie správne pripojené k počítaču? Nastavenie sieťového prostredia
Ak používate overovací server, máte pre zariadenie nakonfigurované nastavenia servera DNS?
Ak používate overovací server, máte správne nastavený dátum a čas? Nastavenie dátumu a času
 
 
Skontrolujte prihlasovaciu službu.
Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené PR) s oprávneniami správcu, kliknite na položku [Settings/Registration]  [User Management]  [Authentication Management]  [Authentication Service Information], a skontrolujte, či je ako prihlasovacia služba nastavené overovanie používateľov.
 
 
Nakonfigurujte nastavenia overovacieho servera.
Zaregistrujte údaje používateľov do lokálneho zariadenia a špecifikujte overovací server.
 
 
Vyberte systém overovania používateľov.
Po dokončení práce v Remote UI (Vzdialené PR) sa nezabudnite odhlásiť. Ak zatvoríte Remote UI (Vzdialené PR) bez odhlásenia, nasledujúce prihlásenie môže trvať dlho.
Ak chcete pri prístupe do zariadenia zo softvéru na jeho správu alebo z ovládača obmedziť metódu overovania len na overovanie používateľov (zakázať používanie ID správcu systému na overovanie), pod položkou <Zakázať overenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN> nastavte možnosť <Zap.>. <Zakázať overenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN>
6W29-08R