Zrušenie tlače

Tlač môžete zrušiť skôr než sa dokončí. Tlačovú úlohu môžete zrušiť aj z ovládacieho panela zariadenia. Kontrola stavu a histórie tlače
1
Dvakrát kliknite na ikonu tlačiarne na paneli úloh v pravom dolnom rohu obrazovky.
Keď sa nezobrazí ikona tlačiarne
Otvorte priečinok tlačiarne a kliknite alebo dvakrát kliknite na ikonu zariadenia.
2
Vyberte dokument, ktorý sa má zrušiť, a kliknite na tlačidlo [Document]  [Cancel].
Ak nemôžete nájsť dokument, ktorý sa má zrušiť, dokument sa už odoslal do zariadenia. V takom prípade nemôžete zrušiť tlač z počítača.
3
Kliknite na [Áno].
Tlač sa zruší.
1
Kliknite na ikonu tlačiarne zobrazenú v doku.
2
Vyberte dokument, ktorý sa má zrušiť, a kliknite na tlačidlo [Delete] alebo .
Tlač sa zruší.
6W29-060