Tlač z počítača

Táto časť opisuje základnú tlač z počítača s nainštalovaným ovládačom tlačiarne.

Pomocník k ovládačom tlačiarne

Po kliknutí na položku [Pomocník] (Windows) alebo  (Mac OS) na obrazovke nastavenia ovládača tlačiarne sa zobrazí obrazovka pomocníka. V pomocníkovi nájdete informácie, ktoré nie sú uvedené v dokumente Užívateľská príručka, vrátane informácií o funkciách ovládača a postupu pri nastavovaní týchto funkcií.

Základné postupy tlače

Táto časť opisuje základnú súslednosť úkonov pri tlači z počítača.
1
Otvorte dokument a zobrazte obrazovku tlače.
2
Vyberte zariadenie a kliknite na možnosť [Preferencie] alebo [Vlastnosti].
3
Podľa potreby špecifikujte nastavenia a kliknite na tlačidlo [OK].
Podľa potreby prepnite karty a špecifikujte požadované nastavenia tlače.
4
Kliknite na [Tlačiť] alebo na [OK].
Spustí sa tlač.
Postup zrušenia nájdete v časti Zrušenie tlače.
1
Otvorte dokument a zobrazte obrazovku tlače.
2
Vyberte zariadenie.
3
Špecifikujte podľa potreby nastavenia tlače.
Po výbere panela nastavenia z rozbaľovacieho zoznamu nastavte na tlač na každom paneli.
4
Kliknite na [Print].
Spustí sa tlač.
Postup zrušenia nájdete v časti Zrušenie tlače.
6W29-05Y