Používanie aplikácie Color Network ScanGear 2

Originál môžete naskenovať spustením ovládača Color Network ScanGear 2 z aplikácií ako Adobe Photoshop a Microsoft Office Word. Naskenované dokumenty je možné upraviť alebo uložiť pomocou funkcií aplikácie. Pred použitím ovládača Color Network ScanGear 2 musíte vykonať určité postupy. Príprava na používanie ovládača Color Network ScanGear 2
Informácie o systémových prostrediach, v ktorých sa dá ovládač Color Network ScanGear 2 používať, nájdete v pomocníkovi k ovládaču Color Network ScanGear 2.
V závislosti od verzie operačného systému Windows, ktorú používate, sa obrazovky ovládača Color Network ScanGear 2 uvedené v tejto časti môžu líšiť od vašich obrazoviek.
Na spustenie ovládača Color Network ScanGear 2 sú potrebné aplikácie kompatibilné so štandardom TWAIN. Informácie o tom, či konkrétna aplikácia podporuje štandard TWAIN, nájdete v pomocníkovi k danej aplikácii.

Pomocník k ovládaču Color Network ScanGear 2

Kliknutím na tlačidlo [Help]  [Color Network ScanGear 2 Help] na obrazovke ovládača Color Network ScanGear 2 zobrazíte obrazovku pomocníka. V pomocníkovi nájdete informácie, ktoré nie sú uvedené v dokumente Užívateľská príručka, vrátane funkcií ovládača a postupu pri nastavovaní týchto funkcií.

Príprava na používanie ovládača Color Network ScanGear 2

Po nainštalovaní ovládača Color Network ScanGear 2 do počítača (Inštalácia ovládačov) použite nasledujúce postupy na pripojenie ovládača Color Network ScanGear 2 k zariadeniu.
1
Kliknite na tlačidlo [Štart] [All Programs]   [Color Network ScanGear 2]  [Color Network ScanGear 2 Tool].
2
Vyhľadajte zariadenie.
Špecifikovanie adresy IP alebo hostiteľského názvu zariadenia
1
Kliknite na tlačidlo [Specify Address] a do textového poľa [IP Address or Host Name] zadajte adresu IP alebo hostiteľský názov zariadenia.
Automatické vyhľadávanie zariadenia
1
Kliknite na [Search for Scanners on the Network].
2
Vyberte možnosť [IP Address] alebo [IP Address or Host Name] z rozbaľovacieho zoznamu [Address Displayed in Search Result] a kliknite na tlačidlo [Search].
3
Kliknutím vyberte zariadenie z poľa so zoznamom [Search Results].
3
Kliknite na [OK].
Dialógové okno [Select Scanner] sa zatvorí.
4
Skontrolujte, či je vybraté toto zariadenie, a kliknite na tlačidlo [Exit].
Ak chcete skontrolovať, či s ním možno nadviazať riadne spojenie, kliknite na tlačidlo [Test Connection].
6W29-078