Používanie funkcie WSD

WSD (Web Services on Devices – webové služby na zariadeniach) je funkcia na vyhľadávanie zariadení v sieti. WSD vám umožní automaticky z počítača nájsť v sieti zariadenie a začať na ňom skenovať originál. Táto funkcia sa nazýva „skenovanie WSD“. Pred použitím funkcie skenovania WSD musíte vykonať určité postupy. Príprava na skenovanie WSD
Skenovanie WSD nie je k dispozícii v nasledujúcich prípadoch.
SYSTÉM SPRÁVY PRÍSTUPU je aktivovaný Používanie systému ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
DepartmentID Authentication sa používa ako prihlasovacia služba Zmena služieb prihlásenia

Príprava na skenovanie WSD

Z ovládacieho panela
1
Stlačte tlačidlo .
2
Stlačte položky <Predvoľby>  <Sieť>  <Nastavenia TCP/IP>  <Nastavenia WSD>.
3
Stlačte tlačidlo <Zap.> pri položke <Použiť skenovanie WSD>.
4
Stlačte tlačidlo <OK>.
Z počítača
5
Kliknite na [Štart]  [Zariadenia a tlačiarne].
6
Kliknite na [Pridanie zariadenia].
7
Vyberte toto zariadenie a kliknite na [Ďalej].
Operácie vykonajte podľa pokynov na obrazovke.
Ak sa toto zariadenie nezobrazuje, mohol sa vyskytnúť problém s nastavením brány firewall. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie počítača.
6W29-07A