Ak zariadenie nefunguje

Ak sa počas používania zariadenia vyskytne problém, skôr než kontaktujete miestneho autorizovaného zástupcu spoločnosti Canon, si pozrite nasledujúce informácie.

Najprv si pozrite toto

Je na displeji dotykového panela zobrazené hlásenie?

V prípade, že sa počas používania zariadenia vyskytne chyba alebo problém, na dotykovom paneli sa zobrazí hlásenie.
Zobrazí sa správa alebo číslo začínajúce znakom # (chybový kód)

Nesvieti indikátor hlavného napájania?

Ak indikátor hlavného napájania nesvieti, ani keď je vypínač zapnutý, skontrolujte zástrčku.

Svieti ikona ?

Ak svieti, stlačením ikony zrušte režim spánku.

Je zariadenie správne pripojené k počítaču?

Skontrolujte sieťové pripojenie zariadenia a počítača.
Nastavenie sieťového prostredia

Ak zariadenie nereaguje na počítač

Reštartujte zariadenie.

Ak zariadenie nereaguje, ani keď je zapnuté, vypnite ho (Vypnutie zariadenia). Skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený, počkajte aspoň 10 sekúnd od zhasnutia indikátora hlavného napájania a potom zariadenie znova zapnite (Zapnutie zariadenia).

Skontrolujte, či je správne nainštalovaný ovládač.

Informácie o inštalácii ovládača nájdete v časti Inštalácia ovládačov.

Skontrolujte, či má zariadenie nastavenú správnu adresu IP.

Skontrolujte nastavenie adresy IP a ak nie je správne, zmeňte ho. Informácie o nastaveniach nájdete v časti Inštalácia pomocou sprievodcu inštaláciou.

Keď sa zobrazuje overovacia (prihlasovacia) obrazovka

Prihláste sa ako registrovaný používateľ.

Keď sa zobrazí overovacia (prihlasovacia) obrazovka, je potrebné prihlásiť sa ako registrovaný používateľ, aby ste mohli pokračovať v používaní zariadenia.
Prihlásenie do zariadenia
6W29-0HS