Inštalácia pomocou sprievodcu inštaláciou

Pri prvom zapnutí zariadenia (Zapnutie zariadenia) sa automaticky spustí počiatočné nastavenie. Umožňuje upraviť základné nastavenia potrebné na používanie zariadenia. Nakonfigurujte základné nastavenia na všetkých obrazovkách alebo kliknutím na prepojenie si zobrazte príslušnú stránku a pozrite si podrobnosti.
Krok 1
Nastavte jazyk a rozloženie klávesnice.
Vyberte jazyk, ktorý chcete používať na displeji. V závislosti od jazyka môžete zmeniť rozloženie klávesnice, ktorá sa zobrazí na zadávanie znakov.
Krok 2
Skontrolujte nastavenia papiera.
Skontrolujte, či je papier vložený v zásobníkoch správne špecifikovaný.
Ak nie ste prihlásení ako správca, pokračujte krokom č. 10.
Krok 3
Prihláste sa ako správca.
Prihláste sa s overením a nakonfigurujte nastavenia, ktoré vyžadujú oprávnenia správcu.
Nastavenia, ktoré vyžadujú oprávnenia správcu, môžete vynechať a tlačidlom <Preskočiť> prejsť na ďalší krok. V takom prípade pokračujte krokom č. 10.
Krok 4
Zadajte nastavenia overovania používateľa.
Na zvýšenie zabezpečenia môžete používať zariadenie v rámci systému, v ktorom sa vyžaduje overenie používateľov.
Toto zariadenie je nastavené na používanie overenia používateľov ako prihlasovacej služby. Bližšie informácie nájdete v časti Konfigurácia nastavení správy osobného overovania.
Krok 5
Nastavte dátum a čas.
Nastavte v zariadení dátum a čas.
Krok 6
Nastavte adresu IP.
Špecifikujte nastavenia sieťového pripojenia.
Krok 7
Špecifikujte nastavenia DNS.
Zadajte adresu servera DNS, názov hostiteľa DNS a názov domény DNS.
Krok 8
Zadajte nastavenie servera proxy.
Zadajte nastavenia potrebné na používanie servera proxy.
Krok 9
Špecifikujte nastavenia faxu.
Zadajte nastavenia potrebné na používanie funkcie faxu.
Ak nie je nainštalovaný voliteľný produkt potrebný na faxovanie (Systémové doplnky), pokračujte krokom č. 10.
Krok 10
Vykonajte automatické nastavenie gradácie.
Nastavte gradáciu, aby bola tlač zreteľnejšia.
V závislosti od zariadenia sa postup líši. Informácie o automatickom nastavení gradácie nájdete v časti Nastavenie gradácie.
Krok 11
Vytlačte si zostavu.
Môžete si vytlačiť zoznam používateľov siete, zoznam údajov o používateľoch faxu a zoznam nastavených hodnôt.
Krok 12
Dokončite sprievodcu nastavením.
Po zatvorení sprievodcu nastavením reštartujte zariadenie, aby sa zadané nastavenia použili.
Ak nechcete použiť sprievodcu nastavením, v kroku č. 1 vyberte možnosť <Ukon. inšt. spriev.>.
Ak chcete nastavenia nakonfigurované v sprievodcovi nastavením (okrem nastavenia <Premiešanie tonera>) neskôr individuálne zmeniť, môžete to urobiť stlačením ikony .

Neskoršie spustenie sprievodcu nastavením

Sprievodcu nastavením nie je možné spustiť v nasledujúcich prípadoch:
Ak je nastavené overovanie používateľov alebo DepartmentID Authentication.
Ak je nastavené DepartmentID Authentication.
Ak sa vykonáva overovanie pomocou kariet.
  <Nastavenia správy> <Licencia/Iné> <Spustiť inštalačného sprievodcu> <Štart>
Ak spustíte sprievodcu nastavením neskôr a prihlásite sa ako správca, krok 3 sa nezobrazí. Pokračujte krokom 4.
6W29-003