Odstraňovanie zaseknutého papiera

V prípade zaseknutia papiera sa na obrazovke zobrazí správa, miesto zaseknutia papiera a postup na jeho odstránenie. Ak neviete, ako odstrániť zaseknutý papier podľa návode na obrazovke, pozrite si časť Miesta zaseknutia papiera a odstráňte zaseknutý papier. Informácie týkajúce sa upozornení počas odstraňovania zaseknutého papiera nájdete v časti „Dôležité bezpečnostné pokyny“, Začíname.
Po odstránení všetkého zaseknutého papiera ihneď vytiahnite ruky zo zariadenia a voliteľného vybavenia, aby sa vám oblečenie ani ruky nezachytili do valcov.
Upozornenia týkajúce sa odstraňovania zaseknutého papiera
Keď odstraňujete zaseknutý papier, napájanie nevypínajte. Po vypnutí napájania sa odstránia tlačené údaje.
Buďte mimoriadne opatrní, keď prijímate fax.
Keď sa papier roztrhne, odstráňte všetky jeho zvyšky, aby v zariadení neostal ani kúsok papiera.
Nesnažte sa zaseknutý papier odstraňovať zo zariadenia nasilu. Násilným odstraňovaním papiera môžete poškodiť časti zariadenia.
Ak papier, ktorý sa zachytil v stroji, nedokážete sami odstrániť, obráťte sa na miestneho autorizovaného zástupcu firmy Canon.

Ak sa často zasekáva papier

Miesta zaseknutia papiera

Informácie o miestach zachytenia papiera a spôsob odstránenia zaseknutých papierov nájdete v nasledujúcom diagrame a referenciách.
Papier nemusí byť v skutočnosti zaseknutý na mieste, ktoré ste skontrolovali. Zásuvka na papier tom prípade postupujte podľa pokynov na obrazovke a skontrolujte všetky miesta.
Obrazovka oznamujúca zaseknutie papiera sa zobrazuje opakovane, kým neodstránite zaseknutý papier.
Ak stlačíte tlačidlo <Zatvoriť> na obrazovke oznamujúcej zaseknutie papiera, možno budete môcť pokračovať vo vykonávaní operácií a v špecifikovaní nastavení bez okamžitého odstránenia zaseknutého papiera.
Neodstraňujte papier z iného miesta, ako je zobrazené na obrazovke miesta zaseknutého papiera. Môže to spôsobiť zaseknutie papiera na iných miestach alebo chýbajúce strany vo výstupných dokumentoch.
6W29-0J7