Registracija večjega števila prejemnikov v skupino

  
Več ciljev, registriranih v imeniku (Registracija prejemnikov v Imenik), je mogoče združiti v skupino. To funkcijo lahko uporabite za istočasno pošiljanje dokumentov in varnostno kopiranje podatkov, ker je v isti skupini mogoče registrirati različne vrste ciljev. V eni skupini lahko na primer registrirate e-poštne naslove in naslove IP datotečnega strežnika.
Če želite registrirati skupino, ki vsebuje cilje za vašo lastno uporabo, se morate prijaviti v napravi. Prijava v napravo
Novih naslovov ne morete registrirati v skupinski naslov. Cilje v imeniku registrirajte vnaprej.
V skupino je mogoče združiti samo cilje na istem seznamu naslovov. Ciljev, registriranih na različnih seznamih naslovov, ni mogoče združiti v skupino.
Za naslov skupine je mogoče registrirati do 256 ciljev.
Ker se vsak vnos naslova obravnava kot posamezni vnos, se vnos številke faksa in vnos naslova skupine štejeta kot dva ločena vnosa.
1
Pritisnite <Nastavitve prej./posred.>. Zaslon <Domov>
2
 Pritisnite <Registracija prejemnikov>.
3
Pritisnite <Registracija novega prej.>.
4
Pritisnite <Skupina>.
5
Na spustnem seznamu z naslovi izberite, kje želite registrirati skupino.
Skupino lahko ustvarite s cilji, registriranimi na izbranem seznamu naslovov. Če na primer izberete <Imenik 2>, v skupino ne morete dodati cilja, registriranega v <Imenik 1>. Ustvarjena skupina se registrira na seznamu naslovov, ki ga izberete v tem koraku.
Če želite registrirati skupino, ki vsebuje cilje za vašo lastno uporabo, izberite <Osebni imenik>.
Če želite registrirati cilje v skupini, ki jo lahko ureja samo skrbnik, izberite <Imenik za admin.>.
6
Pritisnite <Ime>  vnesite ime skupine in pritisnite <OK> <Naprej>.
7
Izberite cilje, ki jih želite vključiti v skupino.
Če izberete možnost <Dodaj iz Imenika>
8
Pritisnite <OK>  <Zapri>.
Če se cilji upravljajo s številkami za dostop, vnesite številko za dostop (Omejevanje dostopa do ciljev, registriranih v imeniku) po tem, ko v 8. koraku pritisnete <Naprej>.
Če poskušate poslati v datotečni strežnik, kjer je možnost <Potrditev pred oddajo> nastavljena na <Da>, se prikaže zaslon s pozivom za vnos uporabniškega imena in gesla. V tem primeru vnesite predhodno nastavljeno geslo. Če želite datotečni strežnik registrirati za naslov skupine, možnost <Potrditev pred oddajo> nastavite na <Ne>. Ne morete poslati na naslov skupine, ki vključuje datotečni strežnik, kjer je možnost <Potrditev pred oddajo> nastavljena na <Vklj.>.
6W2A-037