<Skupno>

Ta razdelek opisuje nastavitve funkcij, kot so nastavitve podajanja papirja, nastavitve izhoda papirja, nastavitve tiskanja, nastavitve optičnega branja in ustvarjanje datoteke.
Nekatere nastavitve morda niso prikazane, odvisno od konfiguracije izbirne opreme, nameščene na napravi.
<Avtomatska izbira izvora papirja>
  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve dodajanja papirja>
Vir papirja, ki bo uporabljen pri kopiranju/tiskanju, lahko določite tako, da <Izbira papirja> nastavite na <Avto>. Ta nastavitev deluje tudi, ko med kopiranjem/tiskanjem zmanjka papirja v trenutnem viru. Samodejna izbira ustreznega vira papirja za določeno funkcijo
<Zamenjava načina podajanja papirja>
 <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve dodajanja papirja>
Če med tiskanjem v enostranskem in dvostranskem načinu redno uporabljate papir z logotipi, npr. pisemski papir, in želite prvo stran natisniti na prednjo stran tako pri enostranskem kot dvostranskem tiskanju brez spreminjanja usmerjenosti papirja, lahko to nastavitev nastavite na <Prior. str. za izpis.>. Vlaganje predhodno natisnjenega papirja
<Potek časa ustavljenega opravila>
  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve dodajanja papirja>
Če je ta nastavitev nastavljena na <Vklj.> in je opravilo prekinjeno zaradi pomanjkanja papirja itd., naprava po določenem času samodejno natisne naslednje opravilo.
<Job Separator Between Jobs>
  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve odlaganja papirja>
S to možnostjo lahko vstavite želeni papir na začetku vsakega opravila pri zaporednem tiskanju več opravil.
<Job Separator Between Copies>
  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve odlaganja papirja>
Tako lahko vstavite določen papir vsakih nekaj kopij, da jih razdelite v skupine. Če nastavite to, bo papir vstavljen, ko tiskate z možnostmi Sortiranje (Zaporedje strani), Odlag. s premikom ali Spenjanje.
<Prioriteta izpisovanja>
  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve izpisovanja>
Opravilo z višjo nastavljeno prioriteto se lahko nastavi za tiskanje po opravljenem tiskanju opravila, ki se trenutno obdeluje.
<2-stransko izpisovanje>
  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve izpisovanja>  <Privzete nastavitve za izpis poročila>
Za tiskanje poročil, kot je poročilo ODD ali poročilo o upravljanju komuniciranja, lahko določite dvostransko tiskanje.
<Samodejni izbris ustavljenih opravil>
  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve izpisovanja>
Če je ta nastavitev nastavljena na <Vklj.> in je opravilo prekinjeno zaradi zagozdenja papirja itd., naprava po določenem času samodejno izbriše opravilo.
<Metoda obnovitve po zastoju v podajalniku>
  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve skeniranja>
Izberete lahko, ali se bo optično branje začelo s prve strani izvirnika ali strani izvirnika, na kateri je bilo prekinjeno, če v podajalniku pride do zagozdenja papirja.
<Prioriteta hitrosti/kakov. slike za Črno-belo skeniranje>
  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve skeniranja>
Nastavite lahko, ali se pri izvajanju črno-belega optičnega branja prednost daje hitrosti ali kakovosti slike.
<Vrednost gama za daljinsko skeniranje>
  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve skeniranja>
Nastavite lahko vrednost gama, ki bo uporabljena za optično branje barvnih dokumentov v računalnik s funkcijo Mrežno optično branje. Izberite vrednost gama, ki je najprimernejša glede na nastavitve računalnika, tako da lahko izpišete dokument z optimalno gostoto.
<Avto Povezano>
  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve skeniranja>
To nastavite na <Vklj.>, če želite samodejno omogočiti funkcijo oddaljenega optičnega bralnika, ko pritisnete <Skener> (Zaslon <Domov>).
<Avto Nepovezano>
  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve skeniranja>
Če je naprava priključena na mrežo, ki deluje, optično branje v okviru <Kopiranje> ali <Skeniranje in shranjevanje> ni mogoče. Če <Avto Nepovezano> nastavite na <Vklj.>, naprava samodejno prekine povezavo, ko preteče čas, določen v <Auto Reset Time> v <Izbirne nastavitve> (Nastavitve/Registracija).
<Raven kakovosti slike za Kompakt>
  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Generiranje datoteke>
Če za obliko datoteke izberete PDF/XPS (Kompaktno), <Skeniranje in oddaja> ali <Skeniranje in shranjevanje>, lahko določite raven kakovosti slike v dokumentu.
<Nastavitve OCR (Tekst za iskanje)>
  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Generiranje datoteke>
Če za obliko zapisa datoteke <PDF>, <XPS> ali <OOXML> izberete <OCR (Tekst za iskanje)>, lahko nastavite pametno optično branje in nastavite število znakov, uporabljenih za Samodejno (OCR) v ime datoteke. Pametno optično branje je način, ki določi smer besedila in obrne stran tako, da je dokument v računalniku v ustrezni usmeritvi. Samodejno (OCR) v ime datoteke je način, ki samodejno uporabi prve znake, ki jih optično prebere v dokumentu, kot ime datoteke. Samodejno (OCR) v ime datoteke je določeno v <Ime datoteke> v <Opcije> na zaslonu za optično branje in pošiljanje. Nastavitev imena datoteke
<Nastavitve Zaznava & Glajenje>
  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Generiranje datoteke>
Ko ustvarite datoteko z obrisno grafiko, lahko spremenite hitrost prepoznavanja risb izvirnika.
<OOXML Nastavitve>
  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Generiranje datoteke>
Pri ustvarjanju datotek z obliko zapisa datoteke Office Open XML lahko določite stopnjo slike v ozadju, stopnjo prepoznavanja barv in prepoznavanje barvnih črt na sliki.
<Vključitev slik v ozadju v datoteko Word>
  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Generiranje datoteke>
Ko generirate Wordove datoteke iz optično prebranih izvirnikov, lahko izbrišete sliko, ki je zaznana kot ozadje v Wordovih datotekah. Urejanje Wordovih datotek postane lažje, ker se nepotrebne slike izbrišejo.
<Izberite minimalno PDF verzijo>
  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Generiranje datoteke>
Določite lahko minimalno različico, ki jo želite uporabiti pri ustvarjanju datotek PDF.
<Formatiranje PDF v PDF/A>
  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Generiranje datoteke>
Ustvarite lahko datoteke PDF, skladne s standardom PDF/A-1b. Te so primerne za dolgotrajno shranjevanje, saj zagotavljajo, da se vizualna kakovost datoteke PDF ne spreminja glede na napravo ali programsko opremo za pregledovanje.
Ta nastavitev je povezana z naslednjimi privzetimi nastavitvami:
<Datot. format> v <Skeniranje in oddaja>
<Datot. format> v <Skeniranje in shranjevanje>
<Datot. format> v <Nastavitve posredovanja>
<256-bit AES nastavitve za kodirano PDF>
  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Generiranje datoteke>
Pri ustvarjanju šifrirane datoteke PDF lahko za raven šifriranja PDF izberete <Acrobat 3.0 ali kasnejši/40-bit RC4>, <Acrobat 6.0 ali kasnejši/128-bit RC4>, <Acrobat 7.0 ali kasnejši/128-bit AES> ali <Acrobat 10.0 ali ekviv./256-bit AES>. Če želite kot raven šifriranja uporabiti <Acrobat 9.0 ali ekviv./256-bit AES> namesto <Acrobat 10.0 ali ekviv./256-bit AES>, s to nastavitvijo spremenite izbire, ki jih lahko izvedete.
<Podatki v uporabi za overovitev LDAP strežnika>
  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitev metode overovitve>
Za dostop do strežnika LDAP lahko določite način preverjanja pristnosti.
<Podatki v uporabi za overovitev SMTP strežnika>
  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitev metode overovitve>
Za dostop do strežnika SMTP lahko določite način preverjanja pristnosti.
<Podatki za overovitev ODD datoteke/Brskanja>
  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitev metode overovitve>
Za dostop do datotečnega strežnika lahko določite način preverjanja pristnosti.
6W2A-0F9