Upravljanje shranjenih datotek

 
Prek vmesnika Daljinski UI lahko tiskate, pošiljate ali brišete fakse in i-fakse, ki so začasno shranjeni v predalu za faks/i-faks.

Upravljanje dokumentov, začasno shranjenih v predalu za sprejem v pomnilnik

Fakse in i-fakse, začasno shranjene v predalu za sprejem v pomnilnik, lahko tiskate ali posredujete s funkcijo zaklepanja spomina.
1
Zaženite vmesnik Daljinski UI. Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Access Received/Stored Files]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Izberite [Memory RX Inbox] in kliknite [Memory RX Inbox].
Če se odpre stran za vnos kode PIN, vnesite kodo PIN in kliknite [OK].
4
Izberite dokument in izvedite želeno funkcijo.
Kliknite ikono [Type], če želite prikazati podrobne podatke o dokumentu.
Tiskanje dokumenta
Posredovanje dokumenta
Brisanje datoteke
Preverjanje i-faksov, ki so bili ob prejemu razdeljeni
Na zaslonu, prikazanem v 3. koraku, kliknite [Divided Data RX Inbox], če želite prikazati seznam i-faksov, ki so bili ob prejemu razdeljeni. Prejemanje I-faksov
Nastavitev kode PIN za predal za sprejem v pomnilnik
Kodo PIN za predal za sprejem v pomnilnik lahko spremenite tako, da na zaslonu, prikazanem v 4. koraku, kliknete [Settings...] in možnosti [Set PIN] dodate kljukico.
Konfiguriranje nastavitev zaklenjenega spomina
Nastavite lahko, ali želite prejemati fakse in i-fakse v predalu za sprejem v pomnilnik, tako da na zaslonu, prikazanem v 4. koraku, kliknete [Memory Lock Settings...].

Upravljanje dokumentov, začasno shranjenih v zaupnem faks predalu

Fakse in i-fakse, začasno shranjene v zaupnem faks predalu, lahko natisnete ali izbrišete.
1
Zaženite vmesnik Daljinski UI. Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Access Received/Stored Files]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Izberite [Confidential Fax Inbox] in kliknite številko želenega zaupnega faks predala.
Če se odpre stran za vnos kode PIN, vnesite kodo PIN in kliknite [OK].
Zaupni faks predal lahko določite tudi tako, da njegovo številko vnesete v možnost [Box Number (00-49)] in kliknete [Open...].
4
Izberite dokument in izvedite želeno funkcijo.
Kliknite ikono [Type], če želite prikazati podrobne podatke o dokumentu.
Tiskanje dokumenta
Brisanje datoteke
Spreminjanje nastavitev zaupnega faks predala
Ime in kodo PIN za izbrani zaupni faks predal lahko spremenite tako, da na zaslonu, prikazanem v 4. koraku, kliknete [Settings...].
6W2A-0AJ