<Kontrola uporabnikov>

Nastavitve za upravljanje uporabnikov naprave lahko konfigurirate z aplikacijo za preverjanje pristnosti uporabnika.
<Sprememba gesla>
  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola uporabnikov>  <Upravljanje overovitve>
Uporabniki, registrirani v napravi, lahko sami spremenijo svoje geslo za prijavo. Ta nastavitev ni prikazana za uporabnike, ki so se prijavili s skrbniškimi pravicami.
<Registracija/Sprememba uporabnika overovitve>
  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola uporabnikov>  <Upravljanje overovitve>
Izberite, če želite registrirati uporabnike v napravi in določiti uporabniške podatke, kot sta geslo in raven pravic. Registriranje podatkov o uporabnikih v lokalni napravi
<Uporabi overovitev uporabnika>
  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola uporabnikov>  <Upravljanje overovitve>
Izberite, ali želite omogočiti funkcijo upravljanja osebnega preverjanja pristnosti. Izberete lahko tudi, katere načine prijave želite uporabiti za preverjanje pristnosti uporabnika. Konfiguriranje načinov prijave uporabnikov in naprav za preverjanje pristnosti
<Število predpomnilnikov za uporabnike prijave>
  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola uporabnikov>  <Upravljanje overovitve>  <Overovitev s tipkovnico>
Izberite, ali želite imena uporabnikov, ki so se že prijavili, prikazati na spustnem seznamu na zaslonu za prijavo v napravi. Izberite <0>, če želite skriti zgodovino prijav, in izberite <1>, če želite prikazati samo ime uporabnika, ki se je zadnji prijavil. Konfiguriranje načinov prijave uporabnikov in naprav za preverjanje pristnosti
<Prikaz gumba za spremembo gesla v meniju Nastavitve>
  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola uporabnikov>  <Upravljanje overovitve>  <Overovitev s tipkovnico>
Z v zgornjem desnem kotu zaslona za prijavo izberite, ali želite dovoliti uporabnikom, da spreminjajo gesla. Konfiguriranje načinov prijave uporabnikov in naprav za preverjanje pristnosti
<Uporabite numerične tipke za overovitev>
  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola uporabnikov>  <Upravljanje overovitve>  <Overovitev s tipkovnico>
Če uporabniško ime in geslo sestavljajo samo številke, se lahko preverjanje pristnosti opravi samo s številskimi tipkami.
<Nastavitve prikaza prijavnega zaslona>
  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola uporabnikov>  <Upravljanje overovitve>
Določite, kdaj se prikaže zaslon za prijavo, in sicer ko se začne uporabljati naprava ali ko se pritisne funkcijski gumb. Če izberete možnost prikaza, ko se pritisne funkcijski gumb, lahko določite funkcije, ki zahtevajo prijavo uporabnika. Določanje, kdaj je prikazan zaslon za prijavo
<Funkcije za omejitev>
  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola uporabnikov>  <Upravljanje overovitve>
Izberite, ali želite omejiti uporabo določenih funkcij, če je omogočeno upravljanje osebnega preverjanja pristnosti. Konfiguriranje načinov prijave uporabnikov in naprav za preverjanje pristnosti
<Prepoved opravila z dalj. naprave z/brez overov. upor.>
  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola uporabnikov>  <Upravljanje overovitve>
Izberite, ali želite prek računalnika osebno preverjanje pristnosti uporabiti za tiskanje, faksiranje in optično branje na daljavo. Upravljanje tiskanja/faksiranja/optičnega branja na daljavo prek računalnika z osebnim preverjanjem pristnosti
<Privzeta vloga pri registraciji uporabnika>
  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola uporabnikov>  <Upravljanje overovitve>
Izberite vlogo, ki se uporabi za uporabnike v primerih, ko na primer ni nastavljene nobene pravice. Konfiguriranje načinov prijave uporabnikov in naprav za preverjanje pristnosti
<Razlikovanje za črke za uporabniško ime>
  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola uporabnikov>  <Upravljanje overovitve>
Izberite, ali se pri imenih uporabnikov uporablja razlikovanje med malimi in velikimi črkami.
<Nastavitve podatkov o upravitelju sistema>
  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola uporabnikov>
Določite podatke o upravitelju sistema za napravo. Spreminjanje ID-ja in kode PIN skrbnika sistema
<Kontrolna ID oddelka>
  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola uporabnikov>
Izberite, ali želite upravljati uporabnike v skupinah, tako da uporabnike dodelite ID-jem oddelkov. Konfiguriranje nastavitev upravljanja ID-jev oddelkov
6W2A-0FR