Preverjanje stanja in dnevnika optično prebranih dokumentov

Preverite lahko stanja in dnevnike komuniciranja za poslane in shranjene dokumente.
Če uporabljate osebno preverjanje pristnosti, lahko uporabnikom omejite izvajanje funkcij za opravila drugih uporabnikov na zaslonu <Nadzor stanja>. <Omejitev dostopa do opravil drugih uporabnikov>

Preverjanje stanja poslanih/shranjenih dokumentov

1
Pritisnite <Nadzor stanja>.
2
Pritisnite <Oddaja>  <Stanje opravila>.
3
Oglejte si stanja.
Če izberete dokument in pritisnete <Podrob.>, lahko preverite podrobnosti, na primer prejemnike in število strani.
Z izbiro dokumenta in pritiskom <Preklic> lahko prekličete pošiljanje/shranjevanje.
Če pritisnete <Izpis seznama>, se na zaslonu prikaže seznam stanja poslanih/shranjenih dokumentov.
S pritiskom <Podrob.>  <Ponovna oddaja> lahko ponovno pošiljate/shranjujete dokumente, ki jih ni bilo mogoče poslati/shraniti. Če želite navesti še enega prejemnika, pritisnite <Sprememba prejemnika>. Za dokumente z več prejemniki, določenimi z istim načinom pošiljanja/shranjevanja, pritisnite <Sezn. zaporedne ODD>, izberite prejemnika in nato pritisnite <Ponovna oddaja> ali <Sprememba prejemnika>.
Če je možnost <Brisanje nepopolne ODD> nastavljena na <Ne>, lahko dokumente ponovno pošljete/shranite. <Brisanje nepopolne ODD>
Spremenite lahko prejemnike dokumentov, ki so nastavljeni za pošiljanje/shranjevanje ob določenem času, kot tudi prejemnike dokumentov, ki jih ni bilo mogoče poslati/shraniti. Upoštevajte, da prejemnikov ne morete spremeniti za dokumente z določenimi več prejemniki, ki se pošiljajo/shranjujejo, ali če je vnos novih prejemnikov prepovedan (Omejitev novih ciljev).

Preverjanje, ali so bili dokumenti uspešno poslani ali shranjeni

1
Pritisnite <Nadzor stanja>.
2
Pritisnite <Oddaja>  <Dnevnik opravil>.
3
Preveri, ali so bili dokumenti uspešno poslani ali shranjeni.
V stolpcu <Rezultat> se prikaže <OK>, če je bil dokument uspešno poslan ali shranjen. <NEG> se prikaže, če pošiljanje ali shranjevanje dokumenta ni uspelo, ker je bilo opravilo preklicano ali pa je prišlo do napake.
Če izberete opravilo in pritisnete <Podrob.>, lahko preverite podrobnosti o opravilu. Trimestna številka v stolpcu <Šifra napake> v informacijah je koda napake. Glede na kode napak lahko ugotovite vzroke zanje in najdete rešitve, s katerimi jih odpravite. Rešitve za posamezno kodo napake
Če pritisnete <Poroč. o komun.>, lahko prikazani dnevnik pošiljanja/shranjevanja natisnete kot seznam.
NASVETI
Izbira/registracija prejemnikov iz zgodovine pošiljanja
Prejemnike lahko za imenik izberete ali jih registrirate iz zgodovine pošiljanja na zaslonu <Nadzor stanja>. Tako lahko prihranite čas za neposreden vnos naslova in tudi preprečite pošiljanje napačnemu prejemniku zaradi vnosa napačnega naslova.
Pri izbiri prejemnika: <Nadzor stanja> <Oddaja> <Dnevnik opravil> izberite prejemnika, ki mu želite poslati, <Izberite kot prej. odd.> <OK>
Pri registraciji prejemnika: <Nadzor stanja> <Oddaja>  <Dnevnik opravil>  izberite prejemnika, ki ga želite registrirati, <Registracija prejemnika> prejemnika registrirajte na zaslonu za registracijo za vsako vrsto prejemnika
6W2A-06E