Osnovni postopki za optično branje izvirnikov

V tem razdelku so opisani osnovni postopki za optično branje izvirnikov.
1
Položite izvirnik. Polaganje izvirnikov
2
Pritisnite <Skeniranje in oddaja>. Zaslon <Domov>
3
Na zaslonu z osnovnimi nastavitvami optičnega branja izberite prejemnika. Zaslon z osnovnimi nastavitvami optičnega branja
Izbiranje prejemnikov v imeniku
Izbiranje prejemnikov z gumbi za hitro izbiranje
Ročno vnašanje prejemnikov
Izbiranje prejemnikov v strežniku LDAP
Določanje lastnega e-poštnega naslova
Določanje osebne mape
Določanje prejemnikov iz imenika prenosne naprave
Določanje naslovov v Kp/Skp
Če želite določiti več prejemnikov, pritisnite <Izbira prejemnikov> in določite dodatnega prejemnika.
Za izbris prejemnika ga izberite in pritisnite <Izbris prej.>.
Izberete lahko prejemnika in pritisnete <Podrb.> za potrditev podrobnosti prejemnika.
V razdelku <Podrb.> lahko spreminjate le prejemnike, shranjene z možnostjo novega prejemnika, in prejemnike, pridobljene prek strežnika LDAP.
Ko strežniška naprava deluje z nastavitvijo podatkov upravitelja sistema, se preverjanje pristnosti med strežniško in odjemalsko napravo opravi, ko odjemalska naprava pridobiva oddaljeni imenik in gumbe za hitro izbiranje. Preverjanje pristnosti se izvede s primerjavo ID-ja in PIN-a upravitelja sistema, ki ju nastavita strežniška in odjemalska naprava. Spreminjanje ID-ja in kode PIN skrbnika sistema
Razpoložljivost oddaljenega imenika/gumbov za hitro izbiranje je odvisna od nastavitev podatkov upravitelja sistema za strežniško in odjemalsko napravo, kot je prikazano spodaj.
Ko strežniška naprava opravlja nastavitev podatkov upravitelja sistema
Ko odjemalska naprava opravlja nastavitev podatkov upravitelja sistema
ID upravitelja sistema in PIN sistema strežniške in odjemalske naprave se ujemata
Oddaljeni imenik/gumbe za hitro izbiranje lahko uporabljate
Izvaja
Izvaja
Se ujemata
Da
Se ne ujemata
Ne
Ne opravlja
-
Ne
Ne opravlja
Izvaja
-
Da
Ne opravlja
-
Da
4
Po potrebi določite nastavitve skeniranja.
Izbor oblike zapisa datoteke
Izbira ločljivosti
Določanje velikosti optičnega branja izvirnikov
Izbor barvnega in črno-belega optičnega branja
Optično branje obeh strani izvirnika
5
Pritisnite .
Izvirniki se optično preberejo in pošiljanje/shranjevanje se začne.
Za preklic optičnega branja pritisnite <Preklic> ali   <Da>.
Če se prikaže sporočilo <Pritisnite [Start] za skeniranje naslednjega originala.>
Glede na nastavitve komunikacije boste morda pozvani, da vnesete uporabniško ime in geslo. Nastavitev komunikacije po e-pošti/i-faksu
Preverjanje skupnega števila navedenih prejemnikov
Na zgornjem desnem delu zaslona se prikaže število izbranih prejemnikov. Tako lahko pred pošiljanjem preverite, ali je število prejemnikov pravilno.
Takojšen preklic opravila, ki se pošilja
Če med pošiljanjem opravila na nadzorni plošči pritisnete , se prikaže sporočilo <Ali je preklic naslednjega opravila oddajanja v redu?>. Če želite preklicati pošiljanje, pritisnite <Da>.
Za izbiro opravila, ki ga želite preklicati, lahko izberete <Zadnje sprejeto opravilo> ali <Opravilo v pošiljanju>. <Opravilo za preklic ob pritisku na Stop>
Če je v napravi več opravil za pošiljanje, pritisnite , da se prikaže zaslon, na katerem lahko izberete opravilo pošiljanja, ki ga želite preklicati. Če se poslano opravilo, ki ga želite preklicati, ne prikaže, pritisnite <Prev. druga opravila>, da prikažete možnost <Opravila oddajanja>. Izberite opravilo, ki ga želite preklicati, in pritisnite <Preklic>.
Preverjanje stanja poslanih/shranjenih dokumentov
Stanje poslanih/shranjenih dokumentov lahko preverite na zaslonu <Nadzor stanja>. Na tem zaslonu lahko po preverjanju stanja ponovno pošljete/shranite dokument ali prekličete pošiljanje/shranjevanje. Preverjanje stanja in dnevnika optično prebranih dokumentov
Ko je možnost <Prikaz obvestila, ko je opravilo sprejeto> nastavljena na <Vklj.>, je mogoče zaslon <Nadzor stanja> prikazati s tega zaslona, ki se prikaže, ko je poslano opravilo prejeto. <Prikaz obvestila, ko je opravilo sprejeto>
Tiskanje poročila za pošiljanje/shranjevanje
Če na zaslonu z osnovnimi funkcijami optičnega branja pritisnete <Opcije> <Poročilo o rezultatu ODD>, lahko nastavite, da naprava samodejno natisne poročilo o pošiljanju/shranjevanju.
Če želite v razdelku <Opcije> to nastaviti za vsa opravila, morate v razdelku <Poročilo o rezultatu ODD> izbrati <Samo ob napaki> ali <Izklj.> in nato nastaviti <Omogoči izpisovanje z opcij> na <Vklj.>.
Ime datoteke
Ko je datoteka poslana/shranjena, se njeno ime samodejno oblikuje na podlagi naslednjih nastavitev oblikovanja. Nastavitve lahko spremenite tako, da bo oblikovano drugačno ime. Nastavitev imena datoteke
Pri pošiljanju po e-pošti
»Številka opravila (štiri mesta) _številka strani (tri mesta).pripona datoteke«, na primer »1042_001.jpg«
Pri shranjevanju v datotečni strežnik
»Leto, mesec, dan, ura, minute in sekunde, ko se datoteka shrani (14 mest).pripona datoteke«, na primer »20151030133541.jpg«
Zadeva e-poštnega sporočila
Samodejno se uporabi zadeva, ki je vnesena v <Privzeta zadeva> (<Privzeta zadeva>). Če želite določiti drugo zadevo, spremenite nastavitev ali pa zadevo določite vsakič, ko pošljete e-pošto (Določanje nastavitev za e-pošto).
NASVETI
Določanje zgornje in spodnje strani izvirnika
Pred optičnim branjem lahko nastavite usmerjenost dokumenta, tako da je njegova zgornja in spodnja stran na pravem mestu, ko je poslana/shranjena datoteka prikazana v računalniku.
Ko polagate izvirnik velikosti A4, na zaslonu z osnovnimi funkcijami optičnega branja pritisnite <Opcije> <Usmerjenost vsebine orig.> <Vrh na oddaljenem robu> <OK>.
Ko polagate velike izvirnike, kot so velikosti A3, na zaslonu z osnovnimi funkcijami optičnega branja pritisnite <Opcije> <Usmerjenost vsebine orig.> izberite <Vrh na oddaljenem robu> ali <Vrh na str. robu> glede na usmerjenost izvirnika pritisnite <OK>.
Določanje več prejemnikov, vključno s faksi
Na zaslonu z osnovnimi nastavitvami optičnega branja lahko z nastavitvijo <Omogoči faks v funkciji Skeniranje in oddaja> na možnost <Da> določite prejemnike faksa (<Prikaz faks funkcije>). Ta nastavitev je uporabna za določanje več prejemnikov, vključno s faksi. Na primer pri shranjevanju kopije poslanega faksa v datotečni strežnik.
Registriranje pogosto uporabljenih nastavitev
Pred pošiljanjem/shranjevanjem lahko v prikazu predogleda preverite optično prebrane slike. Preverjanje optično prebranih izvirnikov pred pošiljanjem/shranjevanjem (predogled)
Registriranje pogosto uporabljenih nastavitev
Pogosto uporabljane prejemnike in nastavitve optičnega branja lahko združite v en gumb, ki ga lahko na napravi uporabljate pozneje. Če pri optičnem branju izvirnikov pritisnete registrirani gumb, lahko hitro vnesete nastavitve. Registriranje kombinacije pogosto uporabljenih funkcij
6W2A-06C