Bilgisayardan Yazdırmayı Kısıtlama

Yalnızca belirli türde belgelerin yazdırılabilmesi için bilgisayardan yazdırmayı kısıtlayabilirsiniz (Bilgisayardan Yazdırma). Makineyi, kullanıcıya makine üzerinde yetki verilene kadar belgeler yazdırılmayacak şekilde de yapılandırabilirsiniz (Makinede Korunan Belgeleri Yazdırma (Zorunlu Tutulan Öğelerin Yazdırılması)). Makineyi, gözetimsiz çıktılar veya korumasız yazdırma verileri nedeniyle bilgi sızıntısını önleyebilen Şifreli Güvenli Baskı (Şifreli Güvenli Baskı İle Daha Güvenli Yazdırma) belgelerini yazdıracak şekilde de kısıtlayabilirsiniz. Bu ayarları yapılandırmak için Administrator veya DeviceAdmin ayrıcalıkları gereklidir.

Bilgisayardan Yazdırmayı Yasaklama

Kullanıcıların bilgisayardan belge yazdırmasını yasaklayabilirsiniz.
  <Fonksiyon Ayarları>  <Yazıcı>  <Yazıcı İşlerini Kısıtla>  <Açık>  Kısıtlama özel durumlarını seçin  <Tamm>

Zorunlu Bekletmeli Yazdırma Ayarlarını Yapılandırma

 
Bilgisayardan belge yazdırırken yazdırma verilerini makinede bekletebilir ve belgelerin hemen yazdırılmasını önleyebilirsiniz (Makinede Korunan Belgeleri Yazdırma (Zorunlu Tutulan Öğelerin Yazdırılması)). Kullanıcıya makine üzerinde yetki verilene kadar yazdırma gerçekleştirilmeyecek şekilde ayarları yapılandırabilir, böylece güvenliği artırabilir ve başka kişilerin hassas belgeleri görüntülemesi ya da yanlışlıkla almasıyla ilgili riski azaltabilirsiniz. Bu ayarları yapılandırmak için Administrator ayrıcalıkları gereklidir.
1
seçeneğine basın.
2
<Fonksiyon Ayarları>  <Yazdır>  <Zorunlu Tutma> seçeneğine basın.
3
<Açık> seçeneğine basın, gerekli koşulları ayarlayın ve sonra <Tamm> düğmesine basın.
Kullanıcı veya IP adresi gibi yazdırma işlerini bekletmeye ilişkin ayrıntılı koşulları ayarlayabilirsiniz. Bir koşul ayarlanmazsa, tanınmayan kullanıcılardan gelen işler dışında tüm yazdırma işleri bekletilir. Bir koşul ayarlanmamışsa ve tanınmayan bir kullanıcıdan yazdırma işi alınırsa, yazdırma işi bekletilmeden iptal edilir.
Belgeleri bekletme koşullarını ayarlama
Zorunlu bekletmeli yazdırma için ayrıntılı ayarları yapılandırma
Yazdırma için bekletilen belgelerin ne kadar süreyle saklanacağı ve ne kadar süreyle görüntüleneceği gibi ayrıntılı ayarlarını yapılandırabilirsiniz. <Yazdır>

Yalnızca Şifreli Güvenli Baskıya İzin Verme

Makineyi yalnızca bilgisayardan Encrypted Secure Print belgelerini yazdırmaya izin verecek şekilde yapılandırabilir, böylece korumasız yazdırma verilerinden kaynaklanan bilgi sızıntılarını önleyebilirsiniz. Bu ayar sonucunda belgeler normal yazdırma işlemleri kullanılarak yazdırılamaz. Şifreli Güvenli Baskı belgeleri yazdırılırken kullanıcıların makinede bir parola girmesi gerekir. Şifreli Güvenli Baskı İle Daha Güvenli Yazdırma
  <Fonksiyon Ayarları>  <Yazdır>  <Sadece Şifreli Baskı İşlerine İzin Ver>  <Açık>  <Tamm>      <Ayar Değş. Uygula>  <Evet>
6W2C-09Y