Makinede Korunan Belgeleri Yazdırma (Zorunlu Tutulan Öğelerin Yazdırılması)

 
Yazdırma malzemesi bırakma, yanlışlıkla bilgi sızması, yanlış yazdırma vb.’yi önlemek için, yönetici yazdırmadan önce belgeyi saklamayı ayarlar. Saklanan belgeyi yazdırmak için aşağıdakilere bakın.
Zorunlu Tutma modu önceden ayarlanmalıdır. <Yazdır>  <Zorunlu Tutma>
En fazla 200 kullanıcı bu modu kullanabilir. Birkaç kişiyle paylaşılan bir belge makinede korunuyorsa, yalnızca işi gönderen kullanıcı sayılır.
En fazla son 2.000 işi saklayabilirsiniz.
Korunan belgeleri saklamak için en az 4 GB garanti edilmiştir.
Saklanabilecek korunan bir belgenin maksimum boyutu 2 GB’dir.
Makinede korunan belgeler, makine kapatılsa bile kaydedilir.
Belgelerin, belirlenen süre geçtikten sonra otomatik olarak silindiğine dikkat edin. Lütfen bu süre uzunluğuyla ilgili olarak yöneticinize danışın.
1
<Yazdır> seçeneğine basın. <Ana Menü> Ekranı
2
Bir belge seçin.
<Kişisel>/<Paylaşılan>/<Grupla>
<Kişisel>: Oturum açmış olan kullanıcı tarafından gönderilen belgeleri görüntüler.
<Paylaşılan>: Zorunlu tutma ayarlarına uygun olarak belirli koşullar temelinde tutulan belgeler görüntülenir. Tüm kullanıcılar bu belgeleri görüntüleyebilir / yazdırabilir.
<Grupla>: Oturum açmış olan kullanıcı ile aynı grup bilgilerine sahip olan belgeleri görüntüler. Grupları tanımlamak için Departman Kimliklerini kullanır.
Belge listesi
Açılır listede seçilen belge türü ile eşleşen belgeler ve bunlara ilişkin bilgiler liste biçiminde görüntülenir.
Bir belge seçildiğinde, “seçildi” durumunu gösteren görüntülenir. Birden fazla belge seçildiğinde,   simgesinin ortasında, seçildiği sırayla 1, 2, 3 ... şeklinde numaralar görüntülenir. Seçil bir belgeye bastığınızda, seçim iptal edilir.
Belgeleri artan () veya azalan () sırayla tarihe/saate göre sıralamak için <Tarih/Saat> seçeneğine basın.
Kişisel kimlik doğrulama yönetimi ile oturum açarsanız, son sıralama koşulu korunur. Kişiselleştirilebilen Öğelerin Listesi
Güvenli baskı veya şifreli güvenli baskı belgelerinde, sayfa sayısı x iş listesindeki kopya sayısının yanında simgesi görüntülenir.
<Bekletilen İşler Uyarısı Ayarları> öğesinde <İş Listesi Ekranında Uyarı Görüntüle> seçeneği <Açık> olarak ayarlanırsa, belirlenen koşullarla eşleşen belgeler için iş listesinde simgesi görüntülenir. <Bekletilen İşler Uyarısı Ayarları> öğesinde <İş Listesi Ekranında Uyarı Görüntüle> seçeneği <Açık> olarak ayarlanırsa, belirlenen koşullarla eşleşen belgeler için, yazdırırken bir uyarı açılır penceresi görüntülenir. <Bekletilen İşler Uyarısı Ayarları>
Yazıcı sürücüsü çıktı yöntemi [Güvenli Yazdırma] olarak ayarlanırsa, buradan yazdırabilirsiniz.
<Yazdırılacak İşler>/<Yazdırılan İşler>/<Planlı Yazdırma>
Yazdırılmamış bir belge seçerken, <Yazdırılacak İşler> seçeneğinin belirlendiğini onaylayın.
Güncelle düğmesi
Belge listesini günceller.
<Yazdırmayı Başlat>
Yazdırma yürütür.
<Diğer İşlemler>
<Yazdirmayi Iptal Et>:Yazdırmayı iptal eder.
<İşi Sil>:Belgeleri siler.
<Resmi Göster>:Belgenin içeriklerini kontrol etmenin yanı sıra sayfaları seçmenizi ve silmenizi sağlar.
Silinmiş olan bir sayfayı geri getiremezsiniz.
Orada bulunan tek sayfa ise, <Resmi Göster> bölümündeki bir sayfayı silemezsiniz.
Yazıcı sürücüsünün ayarlarına bağlı olarak, <Resmi Göster> ile önizlemeler kullanılamayabilir.
Önizlemeyi mümkün kılan sayfa açıklama dilleri ve doğrudan yazdırma için dosya formatları hakkında bilgi için Yazıcı Fonksiyonları bölümüne bakın.
Canon PRINT Business uygulamasının PrintRelease fonksiyonunun <Resmi Göster> öğesindeki <Sayfa Sil> desteklenmez.
Bir sayfayı silerken < Sayfa silinemedi. > mesajı görüntüleniyorsa, < Önizleme > öğesinde <Sayfa Sil> seçeneğine tekrar basın.
<Baskı Ayarları>/<Seçili İşler İçin Yazd. Ayarları>
Kopya sayısı gibi baskı ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Birden fazla belge seçildiğinde de baskı ayarlarını değiştirebilirsiniz.
<Örneği Yazdır> seçeneğine basarak Baskı Ayarları’nda belirlenen ayarlarla bir örnek set yazdırabilirsiniz.
Değiştirilen ayarlara bağlı olarak, belge doğru şekilde yazdırılmayabilir.
<Baskı Ayarları>/<Seçili İşler İçin Yazd. Ayarları> ayarlarını değiştirirseniz, yeni ayarların uygulandığı belge <Yazdırıldı> bölümünde görüntülenir.
Genel baskı işleri, güvenli baskı işleri ve şifreli güvenli baskı işlerini aynı anda seçerseniz, bunların baskı ayarlarını tek seferde değiştiremezsiniz.
Yazıcı sürücüsünün ayarlarına bağlı olarak, <Baskı Ayarları> bölümündeki ayarlar değiştirilemeyebilir.
Baskı ayarlarını yapılandırmayı mümkün kılan sayfa açıklama dilleri ve doğrudan yazdırma için dosya formatları hakkında bilgi için Yazıcı Fonksiyonları bölümüne bakın.
Canon PRINT Business (Canon PRINT Kurumsal) uygulamasının PrintRelease fonksiyonunu kullanırken, birden fazla işin baskı ayarlarını tek seferde değiştiremezsiniz.
<Tümünü Seç (Maks. 100 iş)>/<Seçimi Temizle>
Bir belge bölümünde seçilmemişse, belge listesindeki tüm belgeleri seçmenizi sağlayan <Tümn Seç (Maks 100)> seçeneği görüntülenir. Belgeler seçildiğinde, tüm seçimi iptal etmenizi sağlayan <Seçimi Temizle> seçeneği görüntülenir.
Belgeyi alırken bir hata oluştuğunda veya saklama süresi geçtiği için vb. bir belge otomatik olarak silindiğinde <Bazı işler alındıktan sonra saklanamadı.> ve <Bazı işler silinmiş.> mesajları görüntülenebilir. Bu durumda, mesajı iptal etmek için seçeneğine basın.
3
<Yazdırmayı Başlat> seçeneğine basın.
Yazdırma başlar.
Yazdırmayı iptal etmek için, <Yazdırılan İşler> bölümünde iptal edilecek işi seçin ve <Yazdirmayi Iptal Et> seçeneğini belirleyin. Ayrıca kontrol panelinde  seçeneğine basabilir ve <Baskı İşleri> bölümünde iptal edilecek işi seçebilirsiniz. Durdur tuşu ile işleri iptal etme hakkında bilgi için bkz. Gönderme/Baskı İşlerini İptal Etme.

Oturum Açtıktan Sonra Zorunlu Tutulan Yazdırma İşlerini Otomatik Olarak Yazdırma

Bir kullanıcı oturum açtığında işlerini otomatik olarak yazdırmayı ayarlayabilirsiniz. Yönetici <Giriş Yaparken Oto Yazdırma Fonksiyonunu Etkinleştir> seçeneğini <Açık> olarak ayarladığında, kişisel kimlik doğrulama yönetimi ile oturum açmış olan kullanıcılar otomatik yazdırma yapıp yapılmayacağını ayarlayabilirler. Otomatik yazdırmak yapmak için, <Giriş Yaparken Kullanıcı İşleri Otomatik Yazdır> seçeneğini <Açık> olarak ayarlayın. Ayarlar her kullanıcı için korunur. Kişiselleştirilebilen Öğelerin Listesi
Bu ayar etkinleştirilse bile, aşağıdaki işler otomatik olarak yazdırılmaz.
Diğer kullanıcıların <Kişisel> işleri, <Paylaşılan> işler ve <Grupla> işleri
Yazdırılan işler
Şifreli güvenli baskı işleri
Güvenli baskı işleri ( <Güvenli Baskı İşleri İçin PİN Ayarları> bölümünde <Kullanıcı İşlerini Yazdırırken/Görüntülerken PİN İste> seçeneği <Açık> olarak ayarlandığında)
Birden fazla iş tutulduğunda, bunlar <Tarih> görüntülenme sırasına göre yazdırılır.
Tek bir oturum açma işlemiyle en fazla 100 iş yazdırılabilir.
İşler halihazırda tutuluyorsa, bu ayar <Giriş Yaparken Kullanıcı İşleri Otomatik Yazdır> seçeneği <Açık> olarak ayarlandığında tekrar oturum açılmasıyla etkinleştirilir.

Şifreli Güvenli Baskı İle Daha Güvenli Yazdırma

Şifreli Güvenli Baskı'yı kullanarak şifrelenmiş yazdırma verilerini bilgisayarınızdan bir makineye gönderebilirsiniz. Bu özellik, yazdırılan verileri gönderirken bilgi sızması riskini azaltmanızı ve daha güvenli şekilde yazdırmanızı sağlar. Bunu özellikle yüksek gizliliğe sahip belgeleri yazdırırken kullanın.
Şifreli Güvenli Baskı seçenekli belge, ayar değiştirme ekranında   ile birlikte gösterilir.
Şifreli belgeyi yazdırmak için parolayı girmeniz gerekir. Parola, yazıcı sürücüsünde ayarladığınız parolayla aynı olmalıdır.
Ayar öğeleri hakkında bilgi için, yazıcı sürücüsü ayar ekranında [Yardım] seçeneğine tıklayarak “Yardım” bölümüne bakın (sadece Windows).
Şifreli Güvenli Baskı, Mac OS ile birlikte kullanılamaz.
Şifreli güvenli baskıyı kullanmak için,  makine simgesine  sağ tıklayın [Yazıcı özellikleri] seçeneğini belirleyin [Encrypted-P]sekmesinde   [Yardım] bölümüne bakın. Yazıcı klasörünü görüntüleme hakkında bilgi için bkz. Yazıcı Klasörünü Görüntüleme.
6W2C-063