<Yazdır>

Bu bölümde, baskı ayarları açıklanmaktadır.
<Zorunlu Tutma>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Yazdır>
Zorunlu tutma yazdırması için ayarları belirtin. Zorunlu Bekletmeli Yazdırma Ayarlarını Yapılandırma
<İş Saklama Süresi>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Yazdır>
İşlerin saklanacağı süreyi belirtin.
<Yazdırma Sonrası İşi Sil>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Yazdır>
İşlerin yazdırıldıktan sonra silinip silinmeyeceğini belirtin.
<Sadece Şifreli Baskı İşlerine İzin Ver>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Yazdır>
Makineyi bilgisayarlardan yalnızca şifrelenmiş güvenli baskı işlerini alacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
<Alan Adını Kullanıcı Tanıma Koşulu Olarak İçer>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Yazdır>
Oturum açmış kullanıcının baskı işlerinin "kullanıcı adı + alan adı" ile mi yoksa yalnızca "kullanıcı adı" ile mi belirleneceğini belirtin. Ortamınıza bağlı olarak, baskı işleri İşlerim olarak doğru bir şekilde belirlenemiyorsa <Kapalı> ayarını seçip "alan adını" atarak oturum açmış kullanıcının işleri olarak doğru bir şekilde belirlenebilir.
<Diğer Kullanıcı İşlerini Görüntüle>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Yazdır>
Yetkili kullanıcı dışındaki kullanıcılardan gelen işlerin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtin.
<Diğer Kullanıcı İşlerinin Silinmesini Engelle>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Yazdır>
Yetkili kullanıcı dışındaki kullanıcıların işleri görüntülendiğinde bu işlerin silinmesine izin verilip verilmeyeceğini belirtin.
<Kullanıcı Adı İçin Büyük/Küçük Harf Duyarlı>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Yazdır>
Makinenin kullanıcı adlarındaki küçük ve büyük harf karakterlerini ayırt edecek şekilde ayarlanıp ayarlanmayacağını belirtin.
<İş Listesi Görüntüleme Ayarları>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Yazdır>
İş listesine eklenecek iş tiplerini ve varsayılan olarak seçilecek iş tipini belirtin.
<Bekletilen İşler Uyarısı Ayarları>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Yazdır>
İş Bekletme uyarılarının gönderilme yöntemini belirtin.
<Güvenli Baskı İşleri İçin PİN Ayarları>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Yazdır>
Görüntüleri yazdırırken, görüntülerken veya Güvenli Baskı fonksiyonu ile silerken PIN girilmesi gerekip gerekmediğini ayarlayabilirsiniz.
<Giriş Yaparken Oto Yazdırma Fonksiyonunu Etkinleştir>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Yazdır>
Her kullanıcı oturum açtığında zorunlu tutma baskı işlerinin otomatik olarak yazdırılıp yazdırılmayacağını ayarlayabilirsiniz.
<Giriş Yaparken Kullanıcı İşleri Otomatik Yazdır>
  <Fonksiyon Ayarları>  <Yazdır>
Oturum açtıktan sonra zorunlu tutma baskı işlerinin otomatik olarak yazdırılıp yazdırılmayacağını ayarlayabilirsiniz. Oturum Açtıktan Sonra Zorunlu Tutulan Yazdırma İşlerini Otomatik Olarak Yazdırma
6W2C-0FJ