WSD'yi Kullanma

"WSD (Aygıtlar Üzerinde Web Hizmetleri)" ağda bulunan aygıtları aramak için kullanılan bir işlevdir. WSD'yi kullanmak, ağdaki makineyi bilgisayardan otomatik olarak bulmanızı ve makinedeki orijinali taramaya başlamanızı sağlar. Bu işlev, "WSD Taraması" olarak adlandırılır. WSD Taramasını kullanmadan önce bazı prosedürleri tamamlamanız gerekir. WSD Taramaya Hazırlama
Aşağıdaki durumlarda WSD Tarama kullanılamaz.
ACCESS MANAGEMENT SYSTEM etkinleştirildiğinde ACCESS MANAGEMENT SYSTEM kullanma
Departman Kimliği Kimlik Doğrulama oturum açma hizmeti olarak kullanılırken Oturum Açma Hizmetlerini Değiştirme

WSD Taramaya Hazırlama

Kumanda panelinden
1
seçeneğine basın.
2
<Tercihler>  <Ağ>  <TCP/IP Ayarları>  <WSD Ayarları> seçeneklerine basın.
3
<WSD Tarama Kullan> için <Açık> seçeneğine basın.
4
<Tamm> seçeneğine basın.
Bilgisayardan
5
[Başlangıç]  [Aygıtlar ve Yazıcılar] seçeneğine tıklayın.
6
[Aygıt ekle] seçeneğine tıklayın.
7
Bu makineyi seçin ve [İleri] öğesine tıklayın.
Çalıştırmak için ekrandaki talimatları izleyin.
Bu makine görüntülenmiyorsa, Güvenlik Duvarı ayarında bir sorun olabilir. Daha fazla bilgi için bilgisayarın talimat kılavuzuna bakın.
6W2C-07A