Зазначення формату й типу паперу, завантаженого в багатоцільовий лоток

Якщо для параметра <Вст.пріор. пар.драйв.принт. для завд. із вик. БЦ лот.> встановлено значення <Увімк.>, параметри драйвера принтера мають пріоритет, коли багатоцільовий лоток налаштовано як джерело паперу для завдань від драйвера принтера.
Якщо формат і тип паперу, які вказано в драйвері принтера, не збігаються з фактичним папером, завантаженим у багатоцільовий лоток, може статися зминання паперу або можуть виникнути інші проблеми друку.
1
Завантажте папір у багатоцільовий лоток. Завантаження паперу в багатоцільовий лоток
Відобразиться екран для зазначення формату й типу паперу.
2
Укажіть формат паперу.
Якщо формат паперу, що відображається на дисплеї, відрізняється від формату завантаженого паперу, можливо, папір неправильно завантажено. Повторно завантажте папір.
Якщо натиснути пункт <Улюблений папір> і зареєструвати часто використовувані формати паперу на кнопки, їх можна буде викликати простим натисканням. Реєстрація часто використовуваних формату та типу паперу для багатоцільового лотка
Завантаження паперу стандартного формату
Завантаження паперу нестандартного формату
Завантаження конвертів
3
Натисніть <Змінити> у розділі <Тип паперу>.
4
Виберіть тип паперу та натисніть кнопку <OK>.
Якщо тип завантаженого паперу не відображається, натисніть кнопку <Детальні парам.>, щоб вибрати зі списку.
Якщо на екрані детальних параметрів не вказано тип завантаженого вами паперу, можна зареєструвати його в списку типів паперу. Параметри керування типами паперу
На екрані деталей параметра <Тип паперу> не можна вибрати конверт як тип паперу. Щоб вибрати конверт як тип паперу, зареєструйте тип паперу в розділі <Зареєструвати улюблений папір (багатоціл. лоток)>, а тоді натисніть пункт <Улюблений папір> на кроці 2  для кнопки, для якої зареєстровано конверт як тип паперу  <OK>. Реєстрація часто використовуваних формату та типу паперу для багатоцільового лотка
5
Натисніть кнопку <OK>.
Якщо відображається інший екран (не екран для зазначення формату й типу паперу)
Якщо відображається повідомлення із запитом відрегулювати напрямну паперу, відрегулюйте ширину напрямної ще раз і натисніть кнопку <OK>.
6W2E-02A