Друк звітів і списків

Можна друкувати звіти та списки для перегляду інформації, як-от загальна кількість скопійованих сторінок, результати обміну даними й параметри апарата.

Друк звіту про кількість скопійованих і надрукованих сторінок

Звіт про показники лічильників
Можна надрукувати звіт, щоб переглянути загальну кількість всіх скопійованих, надрукованих і відсканованих сторінок, а також сторінок факсу.
Список підрахунку сторінок
Можна надрукувати список, щоб перевірити загальну кількість скопійованих, надрукованих або відсканованих сторінок* для кожного ідентифікатора відділу. Щоб надрукувати цей список, потрібно ввійти в систему з правами адміністратора. Вхід до системи апарата
* У цьому звіті значення розраховуються на основі кількості скопійованих або надрукованих сторін сторінки. Наприклад, відображається кількість 1, якщо друк виконується на одній стороні аркуша, і 2, якщо на обох сторонах.

Друк списку журналу використання

Якщо натиснути <Монітор стану>, відображається екран монітора стану, який дає змогу переглянути журнал використання кожної функції, наприклад копіювання, друк, надсилання електронної пошти, надсилання/отримання факсів чи інтернет-факсів тощо. На цьому екрані також можна надрукувати журнал використання для кожної функції.
Якщо в стовпці РЕЗУЛЬТАТ надрукованого списку зазначено NG (невдало), перегляньте тризначне число, якому передує символ «#», щоб знайти причину виникнення проблеми та її рішення.
Якщо для параметра   <Параметри керування> <Керування пристроєм> <Обмежити доступ до завдань інших користувачів> установлено значення <Увімк.>, завдання, що виконувалися не користувачем, який увійшов у систему, позначаються символами «***» і не можуть бути оброблені. Якщо ввійти в систему з правами адміністратора, відображаються завдання всіх користувачів.
1
Натисніть <Монітор стану>.
2
Відобразіть журнал використання кожної функції й надрукуйте список.
Журнал копіювання/друку
Журнал надсилання/отримання
Журнал надсилання/отримання факсу
Журнал сховища

Виведення звіту про результат обміну даними

Можна надрукувати список результатів операцій надсилання/отримання факсу, електронної пошти чи інтернет-факсу, а також результатів зберігання елементів на файловому сервері. У системі налаштовано автоматичний друк звіту або друк звіту в разі появи помилки. Однак цей параметр можна змінити, щоб друк виконувався лише в зазначений час або не виконувався взагалі. Крім того, звіт можна надіслати указаному адресату як файл у форматі CSV.
Якщо в стовпці РЕЗУЛЬТАТ надрукованого списку зазначено NG (невдало), перегляньте тризначне число, якому передує символ «#», щоб знайти причину виникнення проблеми та її рішення.
Якщо для параметра   <Параметри керування> <Керування пристроєм> <Обмежити доступ до завдань інших користувачів> установлено значення <Увімк.>, завдання, що виконувалися не користувачем, який увійшов у систему, позначаються символами «***» і не можуть бути оброблені. Якщо ввійти в систему з правами адміністратора, відображаються завдання всіх користувачів.
Звіт про стан зв’язку
На апараті можна налаштувати автоматичний друк звіту або його надсилання у вигляді файлу CSV адресатам, зареєстрованим в адресній книзі, після досягнення вказаної кількості результатів обміну даними, включно з надісланими чи отриманими факсами, електронними листами та інтернет-факсами, а також елементами, збереженими на файловому сервері. На апараті також можна налаштувати друк звіту або його надсилання у вигляді файлу CSV в зазначений час.
Звіт про результати надсилання
На апараті можна налаштувати автоматичний друк звіту про результати надсилання, включно з надісланими факсами, електронними листами й інтернет-факсами, а також елементами, що збережені на файловому сервері. Також можна налаштувати друк звіту лише в разі виникнення помилки. Щоб надрукувати цей звіт, потрібно ввійти в систему з правами адміністратора.
Звіт про роботу факсу
На апараті можна налаштувати автоматичний друк звіту про надсилання та отримання факсу або надсилання звіту у вигляді файлу CSV адресатам, яких зареєстровано в адресній книзі, після досягнення вказаної кількості надісланих або отриманих факсів. На апараті також можна налаштувати друк звіту або його надсилання у вигляді файлу CSV в зазначений час.
Звіт про результати надсилання факсу
На апараті можна налаштувати автоматичний друк звіту після кожного надсилання факсу. Також можна налаштувати друк звіту лише в разі виникнення помилки.
Звіт про результати отримання факсу
Можна налаштувати автоматичний друк звіту про результати отримання факсу після кожного надходження факсу. Також можна налаштувати друк звіту лише в разі виникнення помилки.
Звіт про отримання факсу в скриньку конфіденційних факсів
На апараті можна налаштувати автоматичний друк звіту в разі збереження отриманого факсу в скриньку для вхідних конфіденційних факсимільних документів. Також можна налаштувати параметр так, щоб друк звіту не виконувався.
Звіт про характеристики принтера
Можна надрукувати звіт про функції принтера, як-от про список шрифтів і стан.

Друк списку параметрів

Відомості й параметри, зареєстровані на апараті, як-от зареєстровані адресати, параметри надсилання/отримання, параметри факсу, умови переадресації тощо, можна надруковані у вигляді списку.
Списки адрес
Можна надрукувати список адресатів, зареєстрованих в адресній книзі або призначених кнопкам виклику одним дотиком.
Список даних користувача для передавання/отримання
Можна надрукувати список параметрів, налаштованих для функцій <Надіслати> і <Отримання/Переадресація> у меню «Параметри/Реєстрація».
Список даних користувача для роботи з факсом
Можна надрукувати список параметрів, налаштованих для функцій факсу, за допомогою елементів <Надіслати> і <Отримання/Переадресація> у меню «Параметри/Реєстрація».
Параметри переадресації
Можна надрукувати список параметрів, налаштованих для пересилання факсів та інтернет-факсів, за допомогою розділу <Отримання/Переадресація> у меню «Параметри/реєстрація». Щоб надрукувати цей список, потрібно ввійти в систему з правами адміністратора.
Список параметрів мережі
Можна надрукувати список параметрів, налаштованих для функції <Мережа>, у розділі <Настройки> меню «Параметри/Реєстрація».
Список відомостей про систему
Можна роздрукувати звіт, який містить інформацію про програми та деякі системні програми, інстальовані на апараті. Щоб надрукувати цей список, потрібно ввійти в систему з правами адміністратора.
Список зареєстрованих параметрів LDAP-сервера
Можна надрукувати список параметрів LDAP-сервера, зареєстрованих на апараті. Щоб надрукувати цей список, потрібно ввійти в систему з правами адміністратора.
Список параметрів політики IPSec
Можна надрукувати список параметрів політики IPSec, зареєстрованих на апараті. Щоб надрукувати цей список, потрібно ввійти в систему з правами адміністратора.
6W2E-0HL