<Отримання/Переадресація>

У цьому розділі описано налаштування параметрів отримання.
<Список даних користувачів для отрим./перед.>
  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Звіт про виведення>
Можна надрукувати список параметрів надсилання/отримання, зареєстрованих в апараті. Список даних користувача для передавання/отримання
<Список даних користувача факсу>
  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Звіт про виведення>
Можна надрукувати список параметрів факсу, зареєстрованих в апараті. Список даних користувача для роботи з факсом
<Друк на обох сторонах>
  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Загальні параметри>
Можна вибрати, чи друкувати отримані документи з обох сторін аркуша паперу.
<Вибір шухляди>
  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Загальні параметри>
Можна настроїти, у який спосіб апарат друкує документи, коли не завантажено папір, що відповідає формату отриманого документа. Існує чотири способи друку.
<Перемикач A>
Дозволяє виконати друк зображення на двох аркушах, сукупний формат яких відповідає формату отриманого документа.
<Перемикач B>
Дозволяє виконати друк зображення, залишаючи чисті ділянки, на папері, що має таку ж ширину, що й отриманий документ.
<Перемикач C>
Зображення зменшується і друкується на папері, ширина якого відрізняється від ширини отриманого документа.
<Перемикач D>
Зображення друкується на папері, формат якого більший від формату отриманого документа.
<Зменшення розміру під час отримання факсом>
  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Загальні параметри>
Можна вказати, чи зменшувати розмір отриманих документів. Таким чином увесь документ друкуватиметься в межах області паперу, доступної для друку.
<Друк нижнього колонтитула отриманої сторінки>
  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Загальні параметри>
Можна вказати, чи слід друкувати в нижній частині отриманих документів такі дані, як час отримання документа й кількість сторінок у ньому.
<Перервати й друкувати завдання отримання>
  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Загальні параметри>
Можна призупинити виконання інших завдань, щоб надрукувати факс/інтернет-факс під час його отримання.
<Використовувати параметри переадресації>
  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Загальні параметри>
Можна вказати, чи слід переадресовувати отримані документи іншим адресатам (наприклад, у вхідну скриньку для конфіденційних факсимільних документів або на зовнішній файловий сервер). Якщо встановити значення <Увімк.>, укажіть умову переадресації в розділі <Параметри переадресації>.
<Робота з файлами, що містять помилки переадр.>
  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Загальні параметри>
Можна вказати, що робити з документами, які не вдалося переадресувати.
<Параметри переадресації>
  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Загальні параметри>
Можна вказати умови для переадресації отриманих документів. Також можна налаштувати переадресацію всіх вхідних документів вказаному адресатові без зазначення будь-яких умов. Автоматична переадресація отриманих документів
<Задати/зареєструвати скриньки конфіденц. факсів>
  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація> <Загальні параметри> <Задати скр. факсу/інтернет-факсу>
Можна призначити ім’я кожній вхідній скриньці для конфіденційних факсимільних документів і встановити PIN-код.
<PIN-код скриньки отримання в пам’ять>
  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Загальні параметри>  <Задати скр. факсу/інтернет-факсу>
Можна встановити PIN-код для скриньки отримання в пам’ять.
<Використовувати блокування пам’яті факсу>
  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Загальні параметри>  <Задати скр. факсу/інтернет-факсу>
Можна вибрати, чи зберігати отримані факсимільні документи в скриньці отримання в пам’ять. Зберігання отриманих документів в апараті (отримання до пам’яті)
<Використовувати блокування пам’яті інтернет-факсу>
  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Загальні параметри>  <Задати скр. факсу/інтернет-факсу>
Можна вибрати, чи зберігати отримані документи інтернет-факсу в скриньці отримання в пам’ять. Зберігання отриманих документів в апараті (отримання до пам’яті)
<Час початку блокування пам’яті>
  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Загальні параметри>  <Задати скр. факсу/інтернет-факсу>
Можна встановити час для активації функції отримання в пам’ять. Апарат автоматично переходитиме в режим отримання в пам’ять у встановлений час.
<Час закінчення блокування пам’яті>
  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Загальні параметри>  <Задати скр. факсу/інтернет-факсу>
Можна встановити час для деактивації функції отримання в пам’ять. Апарат автоматично скасовуватиме режим отримання в пам’ять у встановлений час.
<Час очікув. отрим. розділених даних>
  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Загальні параметри>  <Задати скр. факсу/інтернет-факсу>
Можна вказати час, який має спливти перед скасуванням отримання розділеного інтернет-факсу, якщо подальші дані неможливо прийняти. Дані, отримані до вказаного часу, друкуються.
<Переадр. тимч. збер. файлу в скр. отрим. в пам’ять>
  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Загальні параметри>  <Задати скр. факсу/інтернет-факсу>
Можна вказати, чи потрібно автоматично переадресовувати отримані документи до скриньки отримання в пам’ять, якщо їх не вдається надрукувати через помилки або з інших причин. Зберігання отриманих документів в апараті (отримання до пам’яті)
<Завжди надсилати сповіщ. про помилки отримання>
  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Загальні параметри>
Можна вказати, чи слід повідомляти відправника про те, що адресату не вдалося отримати інтернет-факс.
<Отримання з корекцією помилок>
  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Параметри факсу>
Можна отримувати факсимільні повідомлення з використанням режиму корекції помилок (ECM).
<Звіт про отримання факсів>
  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Параметри факсу>
Звіт про надсилання дає змогу перевірити, чи належним чином факси були отримані адресатами, для яких вони призначалися. Апарат можна налаштувати таким чином, щоб цей звіт друкувався автоматично після отримання документів або тільки в разі виникнення помилок приймання. Звіт про результати отримання факсу
<Звіт про отримання в скриньку конфіденц. факсів>
  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Параметри факсу>
За допомогою звіту про отримання в скриньку вхідних конфіденційних факсів можна перевірити, чи правильно були отримані документи в скриньку вхідних конфіденційних факсів. Апарат можна налаштувати таким чином, щоб цей звіт друкувався автоматично після отримання документів. Звіт про отримання факсу в скриньку конфіденційних факсів
<Початкова швид. отрим.>
  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Параметри факсу>
Можна змінити початкову швидкість отримання. Це корисно, якщо виникають проблеми з отриманням документа через перешкоди на лінії.
<Пароль для отримання>
  <Параметри функції>  <Отримання/Переадресація>  <Параметри факсу>
Можна встановити пароль стандарту ITU-T. Якщо підадресу не встановлено в документі, отриманому від іншого відправника за допомогою стандарту ITU-T, відбудеться перевірка пароля отримання. Якщо знайдений пароль отримання не відповідає паролю, установленому за допомогою цього параметра, або якщо пароль отримання не доданий до цього документа, документ отримано не буде.
6W2E-0FF