Засоби вирішення проблеми для кожного повідомлення

Якщо під час сканування або друку виникла помилка або сталася проблема з підключенням до мережі чи її налаштуванням, на дисплеї апарата або в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача) відображається повідомлення. Докладніше про кожне повідомлення та рішення для проблем див. в повідомленнях нижче. Крім того, якщо під час входу відображається шестизначне число, див. Якщо під час входу відображається шестизначний номер.
23 MEMORY FULL
27 JOB REJECT
33 WORK FULL
52 IMAGEMODE REJECT
Відомості сайту Active Directory недійсні. Зверніться до адміністратора системи.
Не вдалося перевірити писок CRL.
D1 Replot Buffer Full
D1 Div. Print. Bffr Full
D1 Polygon Buffer Full
Помилка D0-nn (nn – два буквено-цифрові символи)
Не вдалося надіслати новий PIN-код електронною поштою. Перевірте параметри.
FF FONT FULL
FM: ПОМИЛКА РОЗМІРУ DL n (n – це один буквено-цифровий символ)
FM: ПОМ. МАСШТАБУВ. DL n (n – це один буквено-цифровий символ)
FM DL FONT MEMORY FULL
FM FILE ACCESS ERROR
FM SC WORK MEM. ПОМИЛКА n (n – це один буквено-цифровий символ)
FM ALIGNMENT ERROR
FM FONT PARSE ERROR
FM FONT MEMORY FULL
FM WORK MEMORY ERROR
Google Cloud Print: не вдалося встановити зв’язок із сервером.
Google Cloud Print: Помилка автент. на серв. (Недійсний серт.)
Помилка IEEE 802.1X. Задайте правильні відомості автентиф.
Помилка IEEE 802.1X. Адресат не відповідає.
Помилка IEEE 802.1X. Не вдалося проаналізувати сертифікат.
Помилка IEEE 802.1X. Неправильний сертифікат.
Помилка IEEE 802.1X. Завершився термін дії сертифіката.
Помилка IEEE 802.1X. Змініть пароль для автентифікації.
Помилка IEEE 802.1X. Перевірте параметри автентифікації.
Задайте IP-адресу.
Не вдається зареєструвати для формату PDF значення Форматувати до PDF/A як параметр за замовчуванням. Усі інші параметри зареєстровано.
Перевірте ім’я сервера в параметрах сервера SMB.
Помилка TLS
Не вдалося видалити ключ за замовчуванням, оскільки він використовується для TLS або для інших параметрів. Перевірте параметри.
Помилка TCP/IP
Закінчився папір. Зачекайте трохи й повторіть спробу.
Перевірте параметри протоколу TCP/IP.
Перевірте параметри протоколу TCP/IP. (Головна лінія)
Перевірте параметри протоколу TCP/IP. (Запасна лінія)
XPS Print Range Error
XPS Image Data Error
XPS Spool Memory Full
XPS Data Error
XPS Unsupport Image Err
XPS Font Error
XPS Page Data Error
XPS Memory Full
Ви не маєте прав доступу до сторінки XXX.
Термін дії облікового запису закінчився. Зверніться до адміністратора системи.
Пом. підкл. до точки дост. Перев. відом. про бездр. лок. мер.
Режим ТД: завершено через помилку.
Режим ТД: завершено, оскільки не вдалося знайти інші пристр.
Режим ТД: досягнуто макс. кількості пристроїв для підключ.
Режим ТД: підключено до інших пристроїв.
Could not delete authentication information because an error occurred.
Could not set authentication information because an error occurred.
Сталася помилка. Зверніться до адміністратора системи.
Немає відповіді.
Не вдалося викликати параметри, оскільки не існує функції для цієї кнопки.
Не вдалося викликати параметри, оскільки функція кнопки вимкнута. Увімкніть функцію та повторіть спробу.
Синхроніз. спец. парам.: Для синхроніз. ввійдіть у сист. заново.
Синхронізувати спец. параметри: Деякі параметри обмежені.
Синхронізувати спеціальні параметри: Сталася помилка.
Синхронізувати спец. парам.: Триває ввімк. синхронізації...
Синхронізувати спец. параметри: Помилка автент. на сервері.
Синхронізувати спец. параметри: Не вдається знайти сервер.
Синхронізувати спец. параметри: Не вдається ідентиф. сервер.
Перевірте кришки.
An error occurred when auto exporting the audit log.
Не вдалося генерувати ключ підпису пристрою. Задайте адресу електронної пошти в меню Параметри зв’язку.
The function may be stopped. Buttons could not be imported.
Заберіть оригінал зі скла експонування.
Область сканування оригіналів (подавач) забруднена.
Область сканув. оригіналів (тонка смужка скла) забруднена.
Відновіть правильний порядок оригіналів, потім натисніть клавішу [Пуск].
Відновіть правильний порядок оригіналів, потім натисніть клавішу [Пуск]. (Розмір даних зісканованого оригіналу перевищує обмеження. Параметри будуть автоматично виправлені, а оригінали — зіскановані знову.)
The device is currently being used by another user. Wait a while, and then try to perform the operation again.
Кількість результатів пошуку перевищує граничне значення. Змініть умови пошуку, а потім повторіть спробу.
Умови пошуку містять символи, використання яких на вибраному сервері неприпустиме.
Під час верифікації сталася помилка.
Цей CRL недійсний.
Термін дії цього CRL завершився.
Не вдалося зареєструвати, оскільки алгоритм цього ключа не підтримується.
Не вдалося задати як клавішу за замовчуванням, оскільки ця клавіша пошкоджена або недійсна.
Цей сертифікат відкликано.
Цей сертифікат недійсний.
Строк дії сертифіката завершився.
Немає відповіді від сервера. Перевірте параметри.
Не вдається запустити пошук через неправильні параметри версії сервера. Перевірте параметри.
Перевірте сервер.
Оптимальний формат паперу, A4, недоступний.
Бездрот. лок. мережа відкл. через конфлікт масок підмережі.
Забагато підкаталогів.
Видалити весь папір, який виводиться.
The contents of the specified file may be incorrect.
Не задано ключ за замовчуванням. Перевірте параметри TLS.
Не задано ключ за замовчуванням. Перевірте параметри в пункті Список ключів і сертифікатів розділу Параметри сертифіката.
Не вдалося перевірити сертифікат.
Не вдалося підключитися.
Не вдалося редагувати/видалити папір, оскільки він використовується для інших параметрів у меню Параметри/Реєстрація.
Перевірка імені комп’ютера в меню Параметри/Реєстрація.
Не вдалося змінити параметри, оскільки вибраний ключ уже використовується.
Не вдалося знайти вибраний сервер. Перевірте параметри.
Не вдалося підключитися до вибраного сервера. Перевірте параметри.
Використовувати елемент настроювання, указаний у меню параметрів, зараз не можна. Зверніться до адміністратора системи.
Вибрана кнопка може бути недоступна. Зверніться до адміністратора системи.
Не вдалося надіслати.
Час очікування сеансу вичерпано. Зачекайте трохи й повторіть спробу доступу до бази даних.
Не вдалося завершити пошук через час очікування. Перевірте параметри.
Не вдалося виконати, оскільки файл містить дані, які не підтримуються.
Пряме підключення: завершено через помилку.
Пряме підкл.: заверш., оск. не вдалося знайти інший пристрій.
Триває налаштування градації... Зачекайте трохи.
Не вдалось отримати доступ до бази даних. Перезавантажте пристрій.
Пом. дост. до серт. цифр. підп.
Помилка дати заверш. дії серт.
Не вдалося ввійти в систему, оскільки під однаковим іменем зареєстровані кілька користувачів. Зверніться до адміністратора системи.
Не вдалося зареєструвати нові кнопки, оскільки досягнуто граничної кількості зареєстрованих кнопок. Зареєстровані кнопки можна перезаписати.
Cannot import because the number of buttons for registration has exceeded the upper limit.
Не вдалося зареєструвати, оскільки досягнуто граничної кількості зареєстрованих користувачів.
Замініть тонер-картридж.
Триває чищення... Зачекайте трохи (прибл. XX с)
Введено неправильний PIN-код.
Сервер автентифікації не працює. Зверніться до адміністратора системи.
Не вдалося знайти сервер автентифікації. Зверніться до адміністратора системи.
На стороні сервера автентифікації не вказано пароль. Зверніться до адміністратора системи.
Не вдалося ввійти в систему, оскільки анонімний доступ до сервера автентифікації заборонений. Зверніться до адміністратора системи.
Відомості облікового запису, необхідні для входу в систему сервера автентифікації, недійсні. Зверніться до адміністратора системи.
У мережі виявлено IP-адресу, що конкурує.
У мережі виявлено конфлікт IP-адрес (основний канал).
У мережі виявлено конфлікт IP-адрес (запасний канал).
Не вдалося виконати операцію, оскільки сталася помилка мережі.
Перевірте підключення до мережі.
Заберіть зім’яті оригінали з подавача й усі оригінали, що залишились у лотку подавача. Потім знову помістіть оригінали в лоток подавача й натисніть клавішу [Пуск].
Заберіть оригінал із подавача.
Виконання кількох завдань...
Не вдалося ввійти в систему, оскільки в режимі Керування ідентифікаторами відділів сталася помилка автентифікації. Зверніться до адміністратора системи.
PDL Invalid DLG Input
PDL DLG Rendering Error
PDL DLG Unknown Error
PDL DLG Memory Full
PDL DLG Mem. Alloc. Err
PDL GL Orig. Pt Unknown
PDL GL Coord.Result
PDL Invalid GL Input
PDL GL Range Check
PDL GL Memory Full
PDL GL Mem. Alloc. Err
PDL IMG Refer. Data Err
PDL IMG Initial. Err
PDL IMG Process. Error
PDL IMG Invalid Data
PDL IMG Work Memory Full
PDL nn: помилка відтворення (nn – назва модуля)
PDL PDF Error
PDL PDF Data Decode Err
PDL PDF Memory Full
PDL RIP Process. Error
PDL XPS Error
PDL XPS Initialize Error
PDL XPS Rendering Error
PDL Image Comp. Error
PDL Rendering Timeout
PDL Data Transfer Error
PDL Reg. Access Error
Не вдалося викликати параметри кнопки, оскільки виконуються інші операції.
Реєстрацію на головному екрані буде скасовано, і ви повернетеся до екрана функції, оскільки ви не маєте дозволу реєструвати кнопки. Увійдіть до системи як адміністратор і повторіть спробу.
Пароль не відповідає вимогам політики. Змініть пароль.
Можливо, параметри таймера цього пристрою та сервера автентифікації не синхронізовані. Зверніться до адміністратора системи.
Пом.зв. ч/з бездр.лок.мережу. Вимк. і ввімк. живл. від ел.мер.
Пом. зв. ч/з бездр.лок.мер. Перев. відом. про бездр. лок. мер.
Не вдалося надіслати, оскільки пам’ять заповнена. Зачекайте трохи й повторіть спробу.
Не вдалося виконати операцію, оскільки пам’ять заповнена.
Сканування буде скасовано, оскільки пам’ять переповнена. Надрукувати зіскановані сторінки?
Сканування буде скасовано, оскільки пам’ять переповнена. Зачекайте трохи й повторіть спробу.
Сканування буде скасовано, оскільки пам’ять переповнена. Надіслати зіскановані сторінки?
Сканування буде скасовано, оскільки пам’ять переповнена. Зберегти зіскановані сторінки?
Досягнуто граничної кількості даних, збережених для зареєстрованих користувачів. Можна виконувати операції, однак водночас збереження даних (журнали параметрів завдань, вміст особистих параметрів тощо) неможливе. Щоб можна було зберігати дані, починаючи з наступного входу в систему, необхідно видалити непотрібні дані інших користувачів. Зверніться до адміністратора системи або див. докладніше в посібнику.
Реєстрацію на головному екрані буде скасовано, оскільки ви не увійшли до системи. Поверніться на екран функції, увійдіть до системи й повторіть спробу.
Перевірте ім’я користувача й пароль або параметри.
Завантажте папір.
Сканування скасовано, оскільки розмір даних оригіналу перевищує обмеження. Можливо, сканування вдасться продовжити, якщо знизити різкість або встановити для параметра Тип оригіналу значення Текст.
Інформація, задана поточним користув., не зберігатиметься.
Login failed. Anonymous access to the authentication server is not allowed. Contact the system manager.
Login failed. The account information necessary to log in to the authentication server is invalid. Contact the system manager.
Не вдалося ввійти в систему. Перевірте адресу входу.
Не вдається зберегти пароль, оскільки кількість паролів, що зберігаються для кожного користувача, досягла межі.

Якщо під час входу відображається шестизначний номер

Якщо під час входу з’являється помилка, під повідомленням може відображатися шестизначний номер. Виконайте необхідні дії залежно від шестизначного номера, що відображається.
310001
310002
310003
322000
322006
322012
322018
322023
322024
322029
322037
322xxx
323000
323008
323048
323049/323053
323xxx
324000
324xxx
325000
325010
325050
325067
325xxx
331000
331001
331002
331003
331004
331005
331006
331007
331008
331009
331010
331011
331012
331013
332000
332001
332002
332003
332004
332005
332006
332007
332008
6W2E-0J5