محدود ساختن استفاده از Address Book

 
شما می توانید با تنظیم یک پین یا جلوگیری از نمایش مقصدهای خاص در Address Book، از افشای اطلاعات حساس یا شخصی از طریق Address Book ممانعت کنید. همچنین می توانید خود Address Book را مخفی کنید. جهت پیکربندی این تنظیمات، امتیازات سرپرست مورد نیاز است.

تنظیم پین برای Address Book

Address Book می تواند طوری تنظیم شود که از کاربران بخواهد برای افزودن ورودی های جدید به Address Book یا ویرایش ورودی های موجود یک پین وارد کنند. این امر می تواند خطر ویرایش غیرمجاز Address Book را کاهش دهد. البته توجه داشته باشید که حتی اگر یک پین برای Address Book تنظیم شده باشد، کاربری که با امتیازات سرپرست وارد سیستم می شود قادر است ورودی ها را بدون نیاز به وارد کردن پین الزامی، افزوده و ویرایش کند.
1
را فشار دهید.
2
<Set Destination>  <Address Book PIN>  <Set> را فشار دهید.
3
برای ویرایش Address Book، کد پین را تنظیم کنید.
پین را وارد کنید و <Confirm> را فشار دهید. برای تأیید، پین را دوباره وارد کنید و <OK> را فشار دهید.
نمی توانید پین که فقط شامل صفر است مانند "00" یا "0000000" را تنظیم کنید.
برای غیرفعال‌سازی پین، را برای پاک کردن پین (کادر علامت را خالی بگذارید) فشار دهید و <OK> را فشار دهید.
4
<OK> را فشار دهید.
علاوه بر تنظیم پین برای Address Book، می توانید با انجام عملیات زیر سطح امنیت را افزایش دهید:
محدود کردن افزودن مقصدهای جدید، محدود کردن مقصدهای موجود
غیرفعال کردن عملکرد ارسال فاکس از رایانه، محدود کردن ارسال فاکس از رایانه

محدود کردن دسترسی به مقصدهای ثبت شده در Address Book

می توانید یک شماره دسترسی برای مخاطبین مهم کسب و کار و سایر مقصدهای Address Book تنظیم کنید که مایل نیستید به همه کاربران نشان دهید. مقصدهایی که شماره دسترسی ثبت شده دارند فقط به کاربرانی نشان داده می شوند که شماره دسترسی صحیح را وارد کنند. فرآیند زیر را دنبال کنید تا قابلیت ثبت شماره دسترسی فعال شود.
اگر قابلیت ثبت شماره دسترسی فعال شد، کاربران نمی توانند با استفاده از <Previous Settings> یک مقصد را مشخص کنند.
  <Set Destination>  <Manage Address Book Access Numbers>  <On>  <OK>
پس از پیکربندی این تنظیمات، شماره های دسترسی را در Address Book ثبت کنید.
می توانید تا سقف هفت رقم را برای شماره دسترسی وارد کنید. اگر کمتر از هفت رقم وارد کردید، دستگاه شماره دسترسی را با قرار دادن چند رقم صفر در ابتدای آن ذخیره می کند.
نمونه: اگر شماره <321> وارد شده باشد، شماره <0000321> ذخیره می شود.
نمی توانید شماره دسترسی وارد کنید که فقط از ارقام صفر تشکیل شده باشد، مانند <0000000>.
اگر شماره ای را وارد کردید که با رقم صفر شروع بشود، مانند <02> یا <002>، این صفرها نادیده گرفته می شوند و شماره ثبت شده به صورت <0000002> ثبت خواهد شد درست مانند وقتی که اگر فقط رقم <2> را وارد کرده بودید.

مخفی کردن Address Book

تنظیم کنید که آیا Address Book و دکمه های تک لمسی مخفی شوند یا خیر. می توانید تنظیمات جداگانه ای را برای فاکس و همچنین اسکن و ارسال نیز مشخص کنید.
مخفی کردن Address Book فاکس و دکمه های تک لمسی
  <Function Settings> <Send> <Fax Settings> <Restrict Address Book Use> <On> <OK>
مخفی کردن Address Book اسکن و ارسال و دکمه های تک لمسی
  <Function Settings> <Send> <Common Settings> <Restrict Address Book Use> <On> <OK>
6W1Y-09U