پیکربندی تنظیمات مدیریت تأیید اعتبار شخصی

سرویس ورود به سیستم تأیید اعتبار کاربر، براساس اطلاعات ثبت شده برای هر کاربر اجرا می شود که به شما امکان می دهد کاربرانی را که می توانند به دستگاه دسترسی پیدا کنند محدود کنید. ثبت اطلاعات کاربر (تأیید اعتبار) را می توان در این دستگاه و سرور خارجی اجرا کرد. می توانید سیستم تأیید اعتبار را پیکربندی کنید تا فقط از این دستگاه به عنوان دستگاه تأیید اعتبار استفاده کنید یا می توانید علاوه بر آن یک "Active Directory" یا سرور تأیید اعتبار LDAP در شبکه به عنوان دستگاه تأیید اعتبار تعیین کنید تا از اطلاعات کاربر موجود ثبت شده در سرور (دستگاه تأیید اعتبار) استفاده کنید. سرپرست ها همچنین می توانند مشخص کنند که کدام عملکردها برای هر کاربر دردسترس است، برای مثال "کاربر A از کپی کردن منع شده است" یا "کاربر B‌ مجاز است از همه عملکردهای دستگاه استفاده کند". برای روش ورود به سیستم کاربر، می توانید اطلاعات تأیید اعتبار را وارد کنید یا کاربری را انتخاب کنید (روش ورود به سیستم). قبل از پیکربندی تنظیمات تأیید اعتبار کاربر، دستگاه تأیید اعتبار و روش ورود به سیستم را انتخاب کنید. پیکربندی مدیریت تأیید اعتبار شخصی با تأیید اعتبار کاربر

دستگاه تأیید اعتبار

دستگاه های تأیید اعتبار توضیح داده شده در زیر را می توان برای مدیریت تأیید اعتبار شخصی استفاده کرد. انواع دستگاه های تأیید اعتبار به محیط و تنظیمات مختلفی نیاز دارند. قبل از پیکربندی، محیط سیستم را تأیید کنید. مشخصات سیستم
دستگاه محلی (این دستگاه)
اطلاعات کاربر در پایگاه داده در دستگاه مدیریت می شود. اطلاعات کاربر از طریق پانل کنترل و واسطه کاربر از راه دور ثبت و ویرایش می شود. وقتی دستگاه محلی به عنوان دستگاه تأیید اعتبار مستقل پیکربندی می شود، مدیریت شناسه بخش همچنین می تواند هم زمان اجرا شود. ثبت اطلاعات کاربر در دستگاه محلی
سرور Active Directory/LDAP
علاوه بر دستگاه محلی، می توانید سرور LDAP یا سرور Windows را با Active Directory نصب شده به عنوان دستگاه تأیید اعتبار تعیین کنید. یکی از مزایای استفاده از این نوع دستگاه این است که کاربران ثبت شده در سرور را می توان بدون هیچ گونه تغییر به عنوان کاربران عمومی اضافه کرد. برای ارائه مزایای سرپرست به کاربر، کاربر باید به گروه سرپرست خاصی در سرور LDAP یا Active Directory اختصاص داده شود. برای مشخص کردن دستگاه تأیید اعتبار اضافه، باید اطلاعات سرور استفاده شده برای تأیید اعتبار را ثبت کنید. ثبت اطلاعات سرور

روش ورود به سیستم

روش های ورود به سیستم کاربر توضیح داده شده در زیر برای مدیریت تأیید اعتبار شخصی دردسترس هستند. همچنین می توان از این روش ها همراه با یکدیگر استفاده کرد. برای اطلاعات بیشتر درباره عملیات ورود به سیستم، به ورود به دستگاه بروید.
تأیید اعتبار با صفحه کلید
 
با این روش، کاربران با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور از طریق استفاده از صفحه کلید نمایش داده شده در پانل کنترل به سیستم وارد می شوند. صرف نظر از دستگاه تأیید اعتباری که استفاده می شود، این روش دردسترس است.

پیکربندی مدیریت تأیید اعتبار شخصی با تأیید اعتبار کاربر

تنظیمات مدیریت تأیید اعتبار شخصی را به ترتیب توضیح داده شده در زیر پیکربندی کنید.
 
 
پیکربندی اصلی را بررسی کنید.
آیا دستگاه به درستی به رایانه وصل شده است؟ تنظیم محیط شبکه
اگر از سرور تأیید اعتبار استفاده می کنید، آیا تنظیمات DNS برای دستگاه پیکربندی شده اند؟
اگر از سرور تأیید اعتبار استفاده می کنید، آیا تاریخ و زمان به درستی تنظیم شده اند؟ تنظیم تاریخ/زمان
 
 
سرویس ورود به سیستم را بررسی کنید.
با امتیازهای سرپرست به Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) وارد شوید، روی [Settings/Registration]  [User Management]  [Authentication Management]  [Authentication Service Information] کلیک کنید و بررسی کنید آیا سرویس ورود به سیستم به عنوان تأیید اعتبار کاربر نشان داده شده است.
 
 
تنظیمات سرور تأیید اعتبار را پیکربندی کنید.
اطلاعات کاربر را در دستگاه محلی ثبت کنید و سرور تأیید اعتبار را مشخص کنید.
 
 
سیستم تأیید اعتبار کاربر را انتخاب کنید.
بعد از تکمیل استفاده از واسطه کاربر از راه دور، حتماً از سیستم خارج شوید. اگر Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را بدون خروج از سیستم ببندید، ممکن است زمان بیشتری طول بکشد تا دفعه بعد از سیستم وارد شوید.
اگر هنگام دسترسی از نرم افزار مدیریت دستگاه یا درایور به دستگاه، می خواهید روش تأیید اعتبار را به تأیید اعتبار کاربر محدود کنید (محدود کردن استفاده از شناسه سرپرست برای تأیید اعتبار)، حتماً <Prohibit Authentication Using Department ID and PIN> را روی <On> تنظیم کنید. <Prohibit Authentication Using Department ID and PIN>
6W1Y-08R