مشکلات مربوط به نتایج چاپ

تصویر چاپ شده جابجا شده یا اریب است.

آیا راهنماهای کاغذ تراز هستند؟

راهنماهای کاغذ را با کاغذ بارگذاری شده در منبع کاغذ مطابقت دهید.

تصاویر نامنظم و ضعیف هستند.

آیا کاغذ مرطوب است؟

کاغذ با کاغذی که مرطوب نیست عوض کنید.

آیا تنظیم درجه‌بندی رنگ و تراکم مناسب است؟

تنظیم درجه‌بندی را انجام دهید.
تنظیم درجه بندی رنگ

درام کثیف است.

برای تمیز کردن درام،   <Adjustment/Maintenance>  <Maintenance>  <Clean Drum> را فشار دهید.

نتایج چاپ کثیف یا لکه‌دار به نظر می‌رسد

درام کثیف است.

برای تمیز کردن درام،   <Adjustment/Maintenance>  <Maintenance>  <Clean Drum> را فشار دهید.

خطوط سیاهی ظاهر می‌شود.

آیا ناحیه اسکن تغذیه سند تمیز است؟

ناحیه اسکن تغذیه سند را تمیز کنید.
تمیز کردن تغذیه‌کننده

پس زدن رنگ اتفاق می‌افتد.

آیا تنظیم تراکم پس زمینه مناسب است؟

اگر در نتیجه چاپ پس زدگی رنگ دیده می‌شود، تنظیم تراکم پس زمینه می‌تواند مشکل را حل کند و چاپ مناسبی ایجاد نماید.
روش های اصلی کپی کردن
عملیات اصلی ارسال فاکس‌ها
تنظیم تراکم

تصاویر روی طرفی از کاغذ که می‌خواهید چاپ نمی‌شوند.

آیا جهت کاغذ قرار داده شده درست است؟

بررسی کنید جهت و طرف کاغذ رو به بالا باشد. اگر در جهت درست قرار ندارد دوباره کاغذ را بارگذاری کنید.
بارگیری کاغذ

تصاویر در اندازه مورد نظر چاپ نمی‌شوند.

آیا اندازه سند اصلی و اندازه کاغذ قرار داده شده با هم مطابقت دارد؟

کاغذ بارگذاری شده را با اندازه کاغذی که می‌خواهید روی آن چاپ کنید جایگزین کنید.
[Output Size] در درایور چاپگر را اندازه کاغذی که می‌خواهید روی آن چاپ کنید مطابقت دهید.

زمان استفاده از چاپ دو رو، جهت در هر دو طرف کاغذ مطابقت ندارد.

آیا تنظیمات چاپ دو رو درست است؟

برای بررسی تنظیمات چاپ، روش زیر را دنبال کنید.
1
در صفحه تنظیمات چاپ برنامه کاربردی، جهت سند اصلی را انتخاب کنید.
2
در صفحه [Basic Settings] درایور، [Orientation] را روی همان جهتی که در مرحله 1 تنظیم کردید قرار دهید.
3
هنگام بررسی پیش نمایش چاپ، [Page Layout] [Page Order] [1-sided/2-sided/Booklet Printing] [Binding Location] را تنظیم کنید.
[Page Order] زمانی که [Page Layout] روی‏ [‎2 on 1‎] یا بالاتر تنظیم باشد نشان داده می‌شود.
6W1Y-0HW