عملیات اصلی ارسال فاکس‌ها

در این بخش، عملیات اصلی ارسال اسناد فاکس توضیح داده می‌شود.
1
سند اصلی را قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
2
<Fax> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
مقصد را در صفحه "ویژگی‌های اصلی فاکس" مشخص کنید. صفحه ویژگی های اصلی فاکس
مشخص کردن مقصدها از Address Book
مشخص کردن مقصدها از دکمه‌های لمسی
وارد کردن دستی مقصدها
مشخص کردن مقصدها در سرور LDAP
برای بررسی اطلاعات دقیق درباره مقصد مشخص‌شده، مقصد مورد نظر را با استفاده از و انتخاب کنید و <Details> را فشار دهید. برای حذف یک مقصد از میان مقصدهای مشخص شده، <Delete Dest.> را فشار دهید.
تنها از <Details> مشخص شده می‌توانید مقصدها را با استفاده از مقصد جدید و مقصدهای به دست آمده از طریق سرور LDAP تغییر دهید.
<ECM TX>، <Sending Speed>، و <Long Distance> وقتی مقصدی را از Remote Address Book مشخص می‌کنید، نمایش داده نمی‌شوند.
اگر دستگاه سرور در حال انجام تنظیمات اطلاعات "مدیر سیستم" باشد، تأیید اعتبار میان دستگاه سرور و دستگاه سرویس گیرنده در حالی که دستگاه سرویس گیرنده در حال دریافت Remote Address Book/دکمه‌های لمسی است، انجام می‌شود. تأیید اعتبار با تطبیق "شناسه مدیر سیستم" و "پین مدیر سیستم" تنظیم شده توسط دستگاه سرور و دستگاه سرویس گیرنده، انجام می‌شود. تغییر پین و شناسه مدیر سیستم
موجود بودن Remote Address Book/دکمه‌های تک لمسی بستگی به وضعیت تنظیمات اطلاعات "مدیر سیستم" برای دستگاه سرور و دستگاه سرویس گیرنده دارد که در شکل زیر نشان داده شده است.
وقتی دستگاه سرور در حال انجام تنظیمات اطلاعات "مدیر سیستم" است
وقتی دستگاه سرویس گیرنده در حال انجام تنظیمات اطلاعات "مدیر سیستم" است
شناسه "مدیر سیستم" و "پین سیستم" برای تطبیق دستگاه سرور و دستگاه سرویس گیرنده
می‌توانید از دکمه تک لمسی/Remote Address Book استفاده کنید
در حال انجام
در حال انجام
منطبق است
بله
منطبق نیست
خیر
در حال انجام نیست
-
خیر
در حال انجام نیست
در حال انجام
-
بله
در حال انجام نیست
-
بله
4
در صورت نیاز تنظیمات اسکن را مشخص کنید.
مشخص کردن نحوه اسکن اسناد اصلی
تنظیم کیفیت تصویر
پاک کردن حاشیه‌های تیره (پاک کردن قاب)
5
را فشار دهید.
اسناد اصلی اسکن شده و ارسال آغاز می‌شود.
برای لغو اسکن، <Cancel> یا  <Yes> را فشار دهید.
وقتی <Press the [Start] key to scan the next original.> نمایش داده می‌شود
برای لغو ارسال، به لغو ارسال فاکس مراجعه کنید.
برای بررسی کل تعداد مقصدهای مشخص شده
تعداد کل مقصدهای مشخص شده، در بالای صفحه نشان داده می‌شود. به این ترتیب می‌توانید قبل از ارسال مطمئن شوید که تعداد مقصدها درست است.
ارسال با اطلاعات ارسال کننده
می‌توانید ارسال را با نام و شماره فاکس ارسال کننده انجام دهید. <TX Terminal ID>
بررسی وضعیت اسناد ارسال شده
روی صفحه <Status Monitor>، می‌توانید وضعیت اسناد ارسال شده را بررسی کنید. این صفحه به شما کمک می‌کند تا پس از بررسی وضعیت، فاکس‌ها را دوباره ارسال کنید یا ارسال را لغو کنید. بررسی وضعیت و گزارش اسناد ارسالی و دریافتی
وقتی <Display Notification When Job Is Accepted> روی <On> تنظیم می‌شود، صفحه <Status Monitor> می‌تواند از صفحه زیر نمایش داده شود که پس از دریافت کار ارسال شده ظاهر می‌شود. <Display Notification When Job Is Accepted>
وقتی پیام خطای ارسال به دلیل مشغول بودن خط گیرنده ظاهر می‌شود
دستگاه به طور خودکار پس از مدت زمان مشخصی شماره گیری را تکرار می‌کند. می‌توانید تنظیمات را به گونه‌ای تغییر دهید که مشخص کنید دستگاه چند مرتبه شماره گیری مجدد کند و فاصله زمانی میان شماره گیری‌های مجدد چقدر باشد. <Auto Redial>
چاپ گزارش نتایج ارسال
در صفحه "ویژگی‌های اصلی فاکس"، فشار دادن <Options>  <TX Result Report> به شما کمک می‌کند تا تنظیمات را به گونه‌ای انجام دهید که به طور خودکار گزارش نتایج ارسال چاپ شود.
برای تنظیم این مورد برای هر کار از <Options>، لازم است که <For Error Only> یا <Off> را در <TX Result Report> انتخاب کنید و سپس <Allow Printing from Options> را روی <On> تنظیم کنید.
وقتی چندین خط تلفن تنظیم می‌شوند
می‌توانید خط تلفن مورد نظر برای ارسال فاکس را با فشار دادن <Options>  <Select Line> انتخاب کنید. برای مشاهده آموزش مشخص کردن تنظیمات خط فاکس، به تنظیمات خط فاکس مراجعه کنید.
نکات
ذخیره یک نسخه از سند ارسالی
می‌توانید دستگاه را به گونه‌ای تنظیم کنید که یک نسخه از سند ارسال شده به طور خودکار در سرور فایل ذخیره شود. این نسخه به یک فایل الکترونیکی مانند PDF تبدیل شده و ذخیره می‌شود، و به شما این امکان را می‌دهد که به سادگی محتوای آن را روی رایانه‌تان بررسی کنید. ذخیره یک نسخه از سند ارسالی
انتخاب نام ارسال کننده
روی صفحه "ویژگی‌های اصلی فاکس"، فشار دادن <Options>   <Sender Name (TTI)> به شما کمک می‌کند تا نامی را از لیست اسامی فرستندگان ثبت شده انتخاب کنید تا در اطلاعات فرستنده ذکر شود. <Register Sender Name (TTI)>
اگر با استفاده از روش "تأیید اعتبار کاربر" وارد سیستم شود، نام ورود به سیستم در <100> نام ارسال کننده (TTI) ظاهر می‌شود.
بررسی تصاویر اسکن شده قبل از ارسال
می‌توانید تصاویر اسکن شده را قبل از ارسال، روی صفحه پیش نمایش بررسی کنید. بررسی تصاویر اسکن شده قبل از ارسال (پیش نمایش)
ثبت تنظیمات پرکاربرد
می‌توانید مقصدها و تنظیمات اسکن پرکاربرد را روی یک دکمه دستگاه برای کاربردهای بعدی ترکیب کنید. با فشار دادن دکمه ثبت شده هنگام اسکن اسناد اصلی، می‌توانید به سرعت تنظیماتتان را کامل کنید. ثبت ترکیب عملکردهای پرکاربرد
6W1Y-04U