שימוש בתצוגת מסך המגע

תצוגת המכשיר היא מסך מגע שניתן להפעילו באמצעות נגיעה ישירות באצבעותיך. המסך משמש לא רק לפונקציות בסיסיות כגון צילום וסריקה, אלא גם להציג הגדרות שונות, קלט טקסט, סטטוס תקשורת והודעות שגיאה. עם זאת, במדריך זה "נגיעה" מכונה "לחיצה".
אל תלחץ חזק מדי על תצוגת מסך המגע. אם תעשה זאת תצוגת מסך המגע עלולה להישבר.
אל תשתמש בעצם עם קצה חד, כגון עיפרון מכאני או עט כדורי. הדבר עלול לשרוט את פני השטח של תצוגת מסך המגע או לשבור אותה.
הסר את סרט ההגנה מתצוגת מסך המגע לפני השימוש.
ניתן להתאים אישית תפריטים ולסדר מחדש לחצנים הנמצאים בשימוש תכוף לצורך גישה קלה יותר. ניתן גם לשלב הגדרות מרובות בלחצן אחד כדי לפשט את הפעולות. התאמה אישית של תצוגת מסך המגע
כוונן את הבהירות של תצוגת מסך המגע.
אם קשה לראות את התוכן של תצוגת מסך המגע, כוונן את הבהירות באמצעות לוח הבקרה. לוח הבקרה
6W21-020