התאמה אישית של תצוגת מסך המגע

כדי להשתמש בקלות רבה יותר במסך <בית> ובמסך התכונות הבסיסיות של כל אחת מהפונקציות, ניתן להתאים אישית את המסך באמצעות סידור מחדש של הלחצנים או יצירת לחצני קיצור דרך. בנוסף, ניתן לעבוד ביעילות רבה יותר באמצעות רישום ההגדרות שכבר צוינו עבור פונקציות הנמצאות בשימוש תכוף ב-<אישי>/<משותף>, או ב'הגדרות אישיות' על מנת להתאים אישית את סביבת ההפעלה בהתאם להעדפותיך.
התאמה אישית של המסך <בית>.
ניתן לשנות את הסדר, הגודל והמספר של הלחצנים המוצגים במסך <בית>, וניתן לשנות את תמנות הרקע. <הגדרות ניהול בית> מאפשר לקבוע את התצורה של הגדרות תצוגת ציר הזמן ולהציג/להסתיר את לחצני הפונקציות.
יצירת קיצור דרך
ניתן להציג לחצני קיצור דרך לפונקציות בכל אחד ממסכי הפונקציות. רישום פונקציות הנמצאות בשימוש תכוף הוא נוח, משום שהוא מאפשר לעשות שימוש רציף בפונקציות מבלי לחזור למסך <בית>.
רישום הגדרות מועדפות
אם אתה משתמש בתכיפות באותו שילוב של הגדרות עבור צילום, פקס וסריקה, יהיה לך נוח אם תרשום את ההגדרות הללו כ-<הגדרות מועדפות>.
התאמה אישית של מסך התכונות הבסיסיות
ניתן לשנות את לחצני ההגדרות המוצגים במסכי התכונות הבסיסיות (של צילום, פקס וסריקה). ניתן גם להציג מסך תכונות בסיסיות שונה המותאם אישית עבור כל אחד מהמשתמשים המחוברים.
יצירת הלחצן <אישי>/<משותף>
ניתן לרשום באופן חופשי פונקציות הנמצאות בשימוש תכוף והליכי הגדרה במסך <בית>.
שינוי השפה המוצגת
ניתן לשנות את השפה המוצגת בתצוגת מסך המגע ובמקלדת.
יצירת קיצור דרך להגדרות/רישום
ניתן ליצור קיצור דרך עבור כל פריט הגדרה שהוא המוצג בלחיצה על . אם אתה משתמש בתכיפות בפריט הגדרה השייך לרמה מאוד עמוקה, יהיה לך נוח להשתמש בקיצור הדרך לפריט זה על מנת להחליף תצוגה במהירות.
הגדרות עבור כל אחד מהמשתמשים (הגדרות אישיות)
ניתן לשנות את התצוגות ואת סביבת ההפעלה עבור כל אחד מהמשתמשים.
6W21-02J