הדפסה ממדיית זיכרון (הדפסת מדיה)

 
ניתן להדפיס קבצים שמורים במדיית זיכרון ישירות מהמכשיר בלי להשתמש במחשב. דבר זה כדאיי בעת הדפסה לאחר הבאת נתונים חזרה ממיקום חיצוני או בעת הדפסת נתונים שהבאת איתך לייעד עסקי.
שימוש במדיית זיכרון
למידע אודות מדיית זיכרון זמינה ומידע אודות הוספה/הסרה של מדיית זיכרון, ראה חיבור התקן זיכרון USB.
לקבלת הוראות אודות השימוש במדיית זיכרון, ראה עבודה עם נתונים במדיית זיכרון.
בהתאם לתבנית הקובץ, יתכן שיידרש מוצר אופציונלי. אפשרויות מערכת
6W21-068