Begrænsning af tilgængelige scanningsfunktioner efter bruger

Kun brugere, der er godkendt med brugernavn og adgangskode, kan bruge denne driver til at udføre scanning.
Denne funktion kaldes for Brugergodkendelse.
Her beskrives proceduren for scanning og proceduren for at gemme de godkendelsesoplysninger, der kræves til funktionen Brugergodkendelse.

Sådan gemmes de godkendelsesoplysninger, der kræves til funktionen Brugergodkendelse

Du kan fjerne behovet for at indstille godkendelsesoplysninger hver gang du scanner ved at følge denne procedure for at gemme oplysningerne på forhånd.

Forudsætninger

Indstilling af funktionen Brugergodkendelse på enhedssiden
For yderligere oplysninger henvises der til enhedsmanualen.

Procedurer

1.
I Color Network ScanGear 2 Tool skal du vælge den enhed, der skal bruges som scanner.
2.
I [Scanneroplysninger] > [Brugeradministration] skal du vælge [Brugergodkendelse].
Alt efter den valgte scanner kan det være, at kun [Brugergodkendelse] bliver vist under [Brugeradministration].
3.
Klik på [Brugeradministration] > [Indstillinger].
4.
I dialogboksen [Indstillinger for Brugergodkendelse], skal du indtaste [Brugernavn] og [Adgangskode] → og klikke på [OK].
For at indtaste en adgangskode skal du vælge [Gem adgangskode] og indtaste adgangskoden.
For at bekræfte brugernavn og adgangskode under scanning skal du vælge [Bekræft afdelings-ID/PIN ved scanning].
5.
Klik på [Afslut] for Color Network ScanGear 2 Tool.

Scanning med funktionen Brugergodkendelse indstillet

Forudsætninger

Sådan vælges scanneren i Color Network ScanGear 2 Tool
Bekræft, at scanneren er online

Procedurer

1.
Gem godkendelsesinformation som påkrævet.
Konfigurer indstillingerne ved at følge proceduren nedenfor.
2.
Udfør scanningen.
3.
Hvis dialogboksen [Bekræft brugernavn/adgangskode] vises, skal du indtaste [Brugernavn] og [Adgangskode] → klik på [OK].
Scanningen starter.
BEMÆRK
Dialogboksen [Bekræft brugernavn/adgangskode] vises muligvis ikke alt efter den anvendte kombination af program og operativsystem.
I dette tilfælde skal du på forhånd gemme godkendelsesoplysningerne i dialogboksen [Indstillinger for Brugergodkendelse] for Color Network ScanGear 2 Tool for at kunne bruge funktionen Brugeradministration.

Relaterede emner