Begränsa skanningsfunktionerna för användare

Endast användare som är autentiserade med användarnamn och lösenord kan använda drivrutinen för att skanna.
Den här funktionen kallas Användarautentisering.
Här beskrivs hur du skannar och sparar den autentiseringsinformation som behövs för funktionen Användarautentisering.

Spara autentiseringsinformation som behövs för funktionen Användarautentisering

Du behöver inte ange autentiseringsinformation varje gång du ska skanna om du sparar informationen i förväg på följande sätt.

Förutsättningar

Ange funktionen Användarautentisering på enhetssidan
För mer information, se enhetens användarhandbok.

Procedur

1.
Välj enheten som ska användas som skanner i Color Network ScanGear 2 Tool.
2.
I [Skannerinformation] > [Användarhantering] väljer du [Användarautentisering].
Eventuellt visas endast [Användarautentisering] i [Användarhantering] beroende på den valda skannern.
3.
Klicka på [Användarhantering] > [Inställningar].
4.
I dialogrutan [Inställningar för användarautentisering] anger du [Användarnamn] och [Lösenord] → klicka på [OK].
Välj [Spara lösenord] och ange ett lösenord.
Välj [Bekräfta avdelnings-ID/PIN-kod vid skanning] för att användarnamn och lösenord ska bekräftas vid skanning.
5.
Klicka på [Avsluta] för Color Network ScanGear 2 Tool.

Skanna med funktionen Användarautentisering aktiverad

Förutsättningar

Välja skannern i Color Network ScanGear 2 Tool
Kontrollera att skannern är online

Procedur

1.
Spara autentiseringsinformationen om det behövs.
Ange inställningarna på följande sätt.
2.
Kör skanningen.
3.
Om dialogrutan [Bekräfta användarnamn/lösenord] öppnas ska du ange [Användarnamn] och [Lösenord] → klicka på [OK].
Skanningen startar.
OBS!
Eventuellt öppnas inte dialogrutan [Bekräfta användarnamn/lösenord] beroende på den kombination av program och operativsystem som används.
Spara i så fall autentiseringsinformationen i förväg i dialogrutan [Inställningar för användarautentisering] i Color Network ScanGear 2 Tool när du vill använda användarhanteringsfunktionen.

Närliggande information