Spravovanie stavu skenovania podľa skupiny

Používateľov môžete združovať do skupín, napríklad v rámci oddelení, a spravovať stav skenovania prostredníctvom podnikových ID.
Táto funkcia sa nazýva Správa podnikových ID.
Keď je nastavená funkcia správy podnikových ID, skenovanie pomocou tohto ovládača môžu vykonávať iba používatelia overení v zariadení.
Táto časť opisuje postup skenovania a postup uloženia overovacích informácií požadovaných v rámci funkcie správy podnikových ID.

Uloženie overovacích informácií požadovaných v rámci funkcie správy podnikových ID

Tento postup umožňuje uložiť informácie vopred, aby ste nemuseli zadávať overovacie informácie pri každom skenovaní.

Predpoklady

Nastavenie funkcie správy podnikových ID v zariadení
Podrobnosti nájdete v návode k zariadeniu.

Postupy

1.
V softvéri Color Network ScanGear 2 Tool vyberte zariadenie, ktoré sa má používať ako skener.
2.
V časti [Údaje o skeneri] > [Správa používateľov] vyberte položku [Správa podnikových ID].
V závislosti od vybratého skenera sa možno zobrazí iba položka [Správa podnikových ID] v časti [Správa používateľov].
3.
Kliknite na položku [Správa používateľov] > [Nastavenia].
4.
V dialógovom okne [Nastavenie podnikových ID/kódov PIN] zadajte údaje do polí [Podnikové ID] a [PIN] → kliknite na tlačidlo [OK].
Ak chcete zadať kód PIN, vyberte možnosť [Uložiť kód PIN] a zadajte kód PIN.
Ak chcete potvrdiť podnikové ID a kód PIN pri skenovaní, vyberte možnosť [Pri skenovaní potvrdiť overovacie údaje].
5.
Kliknite na možnosť [Ukončiť] softvéru Color Network ScanGear 2 Tool.

Skenovanie s nastavenou funkciou správy podnikových ID

Predpoklady

Výber skenera v softvéri Color Network ScanGear 2 Tool
Potvrdenie, že skener je online

Postupy

1.
Uložte overovacie informácie podľa potreby.
Nakonfigurujte nastavenia podľa postupu uvedeného nižšie.
2.
Vykonajte skenovanie.
3.
Ak sa zobrazí dialógové okno [Potvrdiť podnikové ID/kód PIN], zadajte [Podnikové ID] a [PIN] → kliknite na možnosť [OK].
Skenovanie sa spustí.
POZNÁMKA
V závislosti od kombinácie použitej aplikácie a operačného systému sa dialógové okno [Potvrdiť podnikové ID/kód PIN] nemusí zobraziť.
V takom prípade uložte overovacie informácie vopred v dialógovom okne [Nastavenie podnikových ID/kódov PIN] softvéru Color Network ScanGear 2 Tool, aby ste mohli používať funkciu správy používateľov.

Príbuzné témy