Spesifisere papirformat og -type i flerfunksjonsskuffen

Hvis <Papirmat.-modus f. skriverdriverjobber m. multibrett> er stilt inn til <På>, prioriteres skriverdriverinnstillinger når flerfunksjonsskuffen er spesifisert som papirkilden for jobber fra skriverdriveren.
En papirstopp eller andre utskriftsproblemer kan oppstå hvis formatet og type papir spesifisert i skriverdriveren ikke samsvarer med det faktiske papiret som er lagt i flerfunksjonsskuffen.
1
Legg papiret i flerfunksjonsskuffen. Legge papir i flerfunksjonsskuffen
Skjermbildet for å spesifisere papirformat og -type vises.
2
Spesifiser papirformatet.
Hvis vist papirstørrelse er forskjellig fra innlastet papirstørrelse, kan ikke papiret legges i riktig. Legg inn papiret igjen.
Hvis du trykker på <Favorittpapir> og registrerer det ofte brukte papirformatet på knapper, kan du hente dem frem med et enkelt trykk. Registrere ofte brukt papirformat og -type for flerfunksjonsskuffen
Når et standard papirformat legges i
Velg papirformatet fra <Papirformat>.
Trykk på <Tommeformat> for å velge tommepapirformat.
Når et egendefinert papirformat legges
Når du legger inn konvolutter
3
Trykk på <Endre> i <Papirtype>.
4
Velg papirtypen, og trykk på <OK>.
Hvis papirtypen som er lagt inn, ikke vises, trykker du på <Detaljert innst.> for å velge fra en liste.
Hvis papirtypen på papiret du har lagt inn, ikke er oppført på skjermbildet for detaljert innstilling, kan du registrere det på papirtypelisten. Administrasjonsinnstillinger for papirtype
Papirtypen til konvolutten kan ikke velges fra detaljeskjermbildet til <Papirtype>. For å velge konvoluttpapirtypen registrerer du papirtypen i <Lagre favorittpapir (multibrett)>, og trykker deretter på <Favorittpapir> i trinn 2  knappen som konvoluttpapirtypen er registrert på  <OK>. Registrere ofte brukt papirformat og -type for flerfunksjonsskuffen
5
Trykk på <OK>.
Hvis det vises et annet skjermbilde enn det som brukes for å angi papirformatet og -typen
Hvis det vises en melding om at du må justere papirførerne, justerer du bredde til papirføreren på nytt og trykker på <OK>.
7J2E-02H