Administrasjonsinnstillinger for papirtype

Du kan lagre og redigere detaljert informasjon om ofte brukte papirtyper som <Egendefinert type>.
For å lagre en ny papirtype må du først duplisere papirtypen som ligner på den nye typen, slik at du kan kopiere alle de interne operasjonsparameterne. Denne framgangsmåten kopierer enkelt egnede innstillinger til den nye papirtypen fra det lagrede egendefinerte papiret.
Du kan også forbedre utskriftskvaliteten og problemer med papirmating ved å redigere det egendefinerte papiret, avhengig av egenskaper.
Det er nødvendig å logge inn som en administrator for å lagre egendefinerte papirtyper eller endre innstillingene til lagrede egendefinerte papirtyper. Logge på maskinen
Når du lagrer den egendefinerte papirtypen, kan du ikke angi papirkilden. Hvis du vil ha mer informasjon om lagring av papirkilden, kan du se Spesifisere papirformat og -type i papirskuffen.
Du kan importere/eksportere informasjonen om den lagrede egendefinerte papirtypen, og dele den med en annen Canon-maskin. Importere/eksportere innstillingsdata enkeltvis

Lagre ofte brukte papirtyper

1
Trykk på  (Innst./Registrer).
2
Trykk på <Preferanser> <Papirinnstillinger>  <Papirtype kontrollinnstillinger>.
3
Angi innstillingene.

Nedtrekksliste for papirtype
Lar deg velge papirtypen som skal vises.
Sorter liste etter
Lar deg endre visningsrekkefølgen av listen.
<Detalj./red.>
Viser detaljer for den valgte papirtypen på <Detalj./red.>-skjermen. Hvis du velger en egendefinert papirtype, kan du redigere den.
<Dupliser>
Dupliserer den valgte papirtypen som en egendefinert papirtype.
<Slette>
Sletter den valgte egendefinerte papirtypen.
<Endre>
Vises på <Detalj./red.>-skjermen for den egendefinerte papirtypen og lar deg endre innstillingene for det valgte elementet.
Du kan kun redigere/slette egendefinerte papirtyper.
4
Trykk på <OK>.

Elementer som kan angis

Du kan angi elementene nedenfor.

Navn

Du kan endre navnet på den egendefinerte papirtypen.
Når du lagrer innstillingene for den egendefinerte papirtypen, husk å endre navnet dens. Du kan ikke endre innstillingene for standard papirtyper lagret i maskinen.

Basisvekt

Du kan endre basisvekt for den egendefinerte papirtypen.
Hvis du taster en annen verdi enn den faktiske vekten til det angitte papiret, kan papir sette seg fast, og kvaliteten på trykkbildet kan påvirkes.

Finish

Du kan endre finishinnstillingen til den egendefinerte typen du har lagret.
Hvis du velger en annen finishtype enn den til papiret som er lagt i, kan papir sette seg fast, og kvaliteten på trykkbildet kan påvirkes.

Type

Du kan endre typeinnstillingen til det egendefinerte typen du har lagret.
Hvis du velger en papirtype som er annerledes enn den til papiret som er lagt i, kan papir sette seg fast, og kvaliteten på trykkbildet kan påvirkes.

Farge

Du kan endre fargen på den egendefinerte papirtypen.
Hvis du velger en annen farge enn den til papiret som er lagt i, kan papir sette seg fast, og kvaliteten på trykkbildet kan påvirkes.

Bruk som malpapir

Du kan sette denne modusen til <På> for å bruke forhåndstrykt papir (papir som har logoer allerede trykt på det), for eksempel et brevhode.
Den egendefinerte papirtypen med <På> angitt for <Bruk som malpapir> velges ikke automatisk i følgende tilfeller.
Når papirtypen for utskrift er satt til <Auto>
Hvis <Automatisk valg av papirkilde> er satt til <På> og <Vurder papirtype> er satt til <Av> ved kopiering
Metoder for å legge i papir hvis <Bruk som malpapir> er satt til <På>:
Papirskuff på hovedenheten: siden med en logo vendt ned
Annen papirkilde enn en papirskuff på hovedenheten: siden med en logo vendt opp

<Modus for fuktig miljø>

Utskriftsproblemer kan oppstå på grunn av fuktighet i maskinens miljø. Denne innstillingen kan forbedre problemet.
Angi denne i følgende tilfeller. Utskriftsresultatene kan forbedres.
<Høy fuktighet>: Angi denne dersom utskriftstettheten er lett og uregelmessig når maskinen brukes i et miljø med høy fuktighet.
<Lav luftfuktighet 1>: Angi denne dersom bilder og tekst er uskarpe når maskinen brukes i et miljø med lav fuktighet.
<Lav luftfuktighet 2>: Angi denne dersom bilder viser tonerspredning eller hvis skyggebelagte deler av bildet har hvite flekker (områder forblir hvite) når maskinen brukes i et miljø med lav fuktighet.
Angi <Standard> for å ikke bruke noen av innstillingene.

<Modus forh. kleb. utskr.pap>

Papir kan klistres sammen når tosidig utskrift utføres, avhengig av bildetettheten på utskriftsdataen. Denne innstillingen kan forbedre problemet.
<Modus 2> er bedre på å forhindre at sider klistrer seg sammen enn <Modus 1>, men utskriftshastigheten blir lavere ved utføring av tosidig utskrift.

<Red. bildedef. pga. papirstøv>

Bruk av papir med en stor andel papirstøv kan forårsake at bilder skrives ut svakt eller med streker. Denne innstillingen kan forbedre dette problemet.
Når angitt til <På>, kan utskriftshastigheten være lavere.

<Just. papiroverf. i multibr.>

Korrigerer papirmatingsproblemer som oppstår på grunn av lav papirmatehastighet ved mating fra multibrettet.
Når angitt til <På>, kan utskriftshastigheten være lavere.

<Reduser bølger i tynt papir>

Denne innstillingen kan forbedre skrukker eller krølling ved utskrift på tynt papir.
Når angitt til <På>, kan utskriften være svak.

<Red. rynker i tynt/vanlig pap.>

Skrukking kan oppstå ved utskrift på Tynt, Vanlig 1, Vanlig 2 eller Vanlig 3. Denne innstillingen kan forbedre dette problemet.
Når angitt til <På>, kan utskriftshastigheten være lavere.

<Reduser konvoluttrynker>

Skrukking kan oppstå ved utskrift på konvolutter. Denne innstillingen kan forbedre dette problemet.
Når angitt til <På>, kan utskriften være svak.
7J2E-0HC