Spesifisere papirformat og -type i papirskuffen

1
Legg papiret i papirskuffen. Grunnleggende metode for innlegging av papir
Dersom <Bekreft når det legges papir i papirskuff> er angitt til <På>, vises skjermbildet <Papirinnstillinger> når papirskuffen er satt inn i maskinen. <Bekreft når det legges papir i papirskuff>
Dersom <Bekreft når det legges papir i papirskuff> er angitt til <Av>, trykker du på  (Innst./Registrer)  <Preferanser> <Papirinnstillinger> <Papirinnstillinger> for å vise skjermbildet <Papirinnstillinger>.
2
Sjekk papirstørrelsen som vises.
Papirkildene er representert med følgende ikoner. Merk at papirkildeindikasjoner varierer avhengig av de installerte alternativene.
: Papirskuff 1
: Papirskuff 2
: Papirskuff 3
: Papirskuff 4
Hvis vist papirstørrelse er forskjellig fra innlastet papirstørrelse, kan ikke papiret legges i riktig. Legg inn papiret igjen.
3
Dersom vist papirformat/-type avviker fra papirformatet/-typen som er lagt inn, velger du papirkilden som papiret skal legges inn i og trykker på <Innstille>.
4
Velg papirformatet, og trykk på <Neste>.
Når et egendefinert papirformat legges
5
Velg papirtypen, og trykk på <OK>.
Hvis papirtypen som er lagt inn, ikke vises, trykker du på <Detaljert innst.> for å velge fra en liste.
Hvis papirtypen på papiret du har lagt inn, ikke er oppført på skjermbildet for detaljert innstilling, kan du registrere det på papirtypelisten. Administrasjonsinnstillinger for papirtype
6
Trykk på <OK>.
7J2E-02F