Registrere mottakere via Fjernkontroll

Du kan bruke Fjernkontroll til å registrere mottakere i adresseboken. Du kan også sjekke de registrerte detaljene og redigere adresseboken.
Hvis du vil ha instruksjoner om å dele en adresseliste, kan du se Dele en adresseliste med spesifikke brukere.
1
Start Fjernkontroll. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Adressebok] på portalsiden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Registrer mottakeren.
Hvis du vil ha mer informasjon om adresselister, kan du se Registrere mottakere i adresseboken.
1
Klikk på adresselisten som mottakeren skal registreres i ([Personlig adr.liste], adresselister for brukergrupper, [Adresseliste 01] til [Adresseliste 10], eller [Adresseliste for administratorer]).
[Personlig adr.liste] er for den eksklusive bruken til den innloggede brukeren, og er kun tilgjengelig når personlig godkjenningsstyring er aktivert.
[Adresseliste for administratorer] er kun tilgjengelig for administratorer som logger inn med administrator- eller enhetsadministratorrettigheter.
Hvis siden for å angi en PIN-kode vises, angir du PIN-koden og klikker på [OK].
Hvis du vil dele mottakeren med en registrert brukergruppe, velger du en registrert adresseliste for brukergruppen.
Du kan også administrere adresselister for brukergrupper ved å kun gjøre det mulig for brukere med administratorrettigheter å registrere/redigere mottakere fra Fjernkontroll. (<Innstill mottaker>  <Bruk adr.liste for brukergruppe>)
2
Klikk på [Lagre ny mottaker...].
3
Velg mottakertypen og klikk på [Angi].
4
Registrer den nødvendige informasjonen og klikk på [OK].
De viste elementene varierer avhengig av mottakertypen. Hvis du vil ha mer informasjon om informasjonen som skal registreres, kan du se Registrere mottakere i adresseboken.
Registrere en gruppemottaker
Registrere et navn for adresselisten
Klikk på [Lagre adresselistenavn...] eller [Lagre/endre adresselistenavn...], skriv inn navnet, og klikk på [OK].
Du kan også stille inn at navnet på adresseboken til brukergruppen skal endres når et brukergruppenavn endres. Logg inn på Fjernkontroll som en bruker med administratorrettigheter, trykk på [Innstillinger/lagring] [Innstill mottaker] [Innstillinger for personlig adresseliste/adresseliste for brukergruppe], og velg avmerkningsboksen [Bruk endret brukergruppenavn i navn for adresseliste for brukergruppe]. [Bruk endret brukergruppenavn i navn for adresseliste for brukergruppe] er kun tilgjengelig når personlig godkjenningsstyring er aktivert.
Kontrollere/redigere mottakerdetaljer
Du kan klikke på [Type]-ikonet eller navnet til en mottaker for å sjekke detaljene til mottakeren. Hvis du vil redigere mottakeren, klikker du på [Redigere], endrer de registrerte detaljer, og klikker på [OK].
Registrere til en adresseliste for brukergruppe
Registrere til en 1-trykksknapp
7J2E-09W