Skrive ut med en virtuell skriver

 
En virtuell skriver gjør det mulig å bruke LPD-utskrift eller FTP-utskrift med utskriftsinnstillingene som er registrert som en virtuell skriver på forhånd. Ved for eksempel å registrere innstillinger som papirtype, antall eksemplarer og tosidig utskrift på forhånd, elimineres behovet for å angi disse innstillingene for hver jobb.
Legge til en virtuell skriver
Skrive ut med en virtuell skriver
Angi <<Tvunget vent>> som <Av>. Hvis <Tvunget vent> er angitt når en jobb utføres, kan resultatene variere avhengig av innstillingene. Konfigurere innstillingene for utskrift med tvungen holding
Hvis jobben samsvarer med betingelsene angitt for <Jobbhandl.> og <Avbryt>: Jobben avbrytes.
Hvis jobben samsvarer med betingelsene angitt for <Jobbhandl.> og <Skriv ut>: Jobben skrives ut i henhold til den virtuelle skriveren.
Hvis jobben samsvarer med betingelsene angitt for <Jobbhandl.> og <Hold som Delt jobb>: Den virtuelle skriveren deaktiveres, og jobben holdes i maskinen.
For sikker utskrift, er den virtuelle skriveren deaktivert og jobben holdes i maskinen.
Angi <LPD-utskriftsinnstillinger> som <På> for å utføre LPD-utskrift.
Angi <FTP-utskriftsinnstillinger> som <På> for å utføre FTP-utskrift.
Språket for sidebeskrivelse og filformat som kan brukes med en virtuell skriver, er PS og PDF.

Legge til en virtuell skriver

1
Start Fjernkontroll. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Innstillinger/lagring] på portalsiden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Klikk på [Skriver]  [Administrasjon av virtuell skriver].
4
Klikk på [Add Virtual Printer].
Du kan ikke utføre operasjoner fra flere nettlesere samtidig.
5
Skriv inn navnet på den virtuelle skriveren og angi de nødvendige innstillingene.
Det er ikke mulig å registrere flere virtuelle skrivere med samme navn.
Maksimalt 20 virtuelle skrivere kan registreres.
6
Klikk på [Legg til].
Du må logge på Fjernkontroll med et av følgende privilegier for å angi denne innstillingen. Du finner mer informasjon under [Velg rolle å angi:] i Registrere brukerinformasjon i den lokale enheten.
Administrator
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Denne innstillingen kan importeres/eksporteres med modeller som støtter satsvis import av denne innstillingen. Importere/eksportere innstillingsdata
Denne innstillingen er inkludert i [Innstillinger/Registrering av grunnleggende informasjon] ved satsvis eksport. Importere/eksportere alle innstillinger

Skrive ut med en virtuell skriver

For LPD-utskrift
LPR -S [maskinens IP-adresse] -P [navn på virtuell skriver] [filnavn]
Eksempel: Skrive ut «sample.pdf» med en virtuell skriver som heter «001»
lpr -S maskinens IP-adresse -P 001 sample.pdf
For FTP-utskrift
put [filnavn] [navn på virtuell skriver]
Eksempel: Skrive ut «sample.pdf» med en virtuell skriver som heter «001»
> put sample.pdf 001
7J2E-066