Alternativ som visas på skärmen <Hem>

I det här avsnittet beskrivs alternativ som visas på <Hem>-skärmen.

Funktionsknappar

Med dessa knappar kan du öppna skärmar för grundläggande funktioner, t.ex. "Kopia" och "Scanna och skicka".
Om en ofta använda inställning och mottagare registreras som <Personlig>/<Delad>, läggs den till som knapp.
När du håller ned en knapp visas de inställningar som hör till knappen.

Med den här knappen kan du anpassa och hantera <Hem>-skärmen. Du kan också visa menyn genom att hålla ned bakgrunden. Med
Anpassa <Hem>-skärmen kan du ändra bakgrund och knappstorlek. Med enhetsinställningar kan du visa/dölja tidslinje m.m. Anpassa skärmen <Hem>
Du kan också visa <Menu> genom att hålla ned bakgrunden på <Hem>-skärmen.

<Logga in>/<Logga ut>

Du kan logga in/logga ut genom att trycka ned den här knappen. Logga in på maskinen

 (Inst./register)

Du kan visa <Inst./register>-skärmen genom att trycka ned den här knappen.

<Tidslinje>

Du kan visa inställningshistoriken och aviseringar för vissa funktioner. För mer information, se Visningsspecifikationer för tidslinjen.

 (Statusmonitor)

Du kan kontrollera utskriftsstatus, status för faxsändning/mottagning, användningshistorik m.m. Du kan också kontrollera mängden återstående papper och toner, felstatus m.m. Använda pekskärmen

Visningsområde för knappar

Följande tre typer av knappar visas från vänster till höger enligt användningsstatus och maskinens status. De visade knapparna skiljer sig enligt maskinmodellen och dess valfria utrustning.
Knapp för radering av USB-minne
: Bekräftelseskärm för borttagning av minnesmedier
Procedurknapp för återställning/ersättning/påfyllning
: Procedurskärm för återställning vid pappersstopp
: Procedurskärm för återställning av klammerstopp eller byte av klammerpatron
: Procedurskärm för byte av tonerpatron
: Procedurskärm för byte av tonerspillbehållare
: Procedurskärm för borttagning av klammerskräp/hålslagningsskräp/pappersspill
: Procedurskärm för byte av utbytesdelar
Knappen <Växla språk/tangentbord>
: Skärmen för visa omkopplare för språk/tangentbord

Statusvisningsområde

Maskinens status, processer som körs, fel m.m. visas via meddelanden och ikoner. Åtgärder vid meddelanden

Sifferknappar ([0] till [9], [*], [#])

Tryck här för att skriva numeriska värden, * och #. Skriva tecken

 (Återställ)

Tryck på knappen när du vill avbryta inställningarna och återställa tidigare inställningar.

 (Start)

Tryck för att starta kopiering eller scanning av dokument. Du kan justera pektiden som krävs för att påbörja startprocessen. <Fördröjning efter tryck på starttangent>

 (Nollställ)

Tryck här för att rensa inmatade värden eller tecken.

/

Tryck för att bredda eller begränsa omfånget för siffertangenterna som visas på skärmen.
 till  visas på andra skärmar än <Hem>-skärmen.
7J36-025